Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úvodní jednání KoPÚ Ročov, Břínkov a Úlovice

Dne 2. září 2020 proběhlo v kulturním domě v Ročově úvodní jednání KoPÚ Ročov. KoPÚ Ročov byly zahájeny veřejnou vyhláškou dne 30. června 2017 na základě žádostí 69 vlastníků pozemků, kteří vlastní nadpoloviční výměru zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Výměra řešeného území je 451,93 ha a na úvodní jednání bylo pozváno 209 vlastníků zemědělské půdy.

Dne 4. září 2020 pak proběhla úvodní jednání KoPÚ Břínkov a KoPÚ Úlovice, také v kulturním domě v Ročově. 

KoPÚ Břínkov byly zahájeny veřejnou vyhláškou dne 30. června 2017 na základě žádostí 29 vlastníků pozemků, kteří vlastní nadpoloviční výměru zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Výměra řešeného území je 304,35 ha a na úvodní jednání bylo pozváno 106 vlastníků zemědělské půdy. 

KoPÚ Úlovice byly zahájeny veřejnou vyhláškou dne 3. srpna 2017 na základě žádostí 17 vlastníků pozemků, kteří vlastní nadpoloviční výměru zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Výměra řešeného území je 215,02 ha a na úvodní jednání bylo pozváno 109 vlastníků zemědělské půdy.


Pracovníci pobočky a následně zpracovatel seznámili vlastníky s účelem, formou, časovým harmonogramem a předpokládaným obvodem pozemkových úprav, a to formou prezentací. V rámci těchto úvodních jednání byly k jednotlivým pozemkovým úpravám zvoleny pětičlenné sbory zástupců.

kopu ročov.jpg