Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úvodní jednání KoPÚ Bedřichův Světec, okres Most

Úvodní jednání KoPÚ Bedřichův Světec proběhlo dne 29. 9. 2020 v obecním domě čp. 28 v Bedřichově Světci. Komplexní pozemková úprava byla zahájena veřejnou vyhláškou dne 26. 3. 2015 na základě žádosti dvou vlastníků, kteří v dotčeném území vlastní nadpoloviční výměru zemědělské půdy. Výměra řešeného území je 276 ha. Jedná se o území, které je ze 70 % v CHKO České středohoří.

 

Na úvodní jednání bylo pozváno 27 vlastníků zemědělské půdy. V příjemném prostředí tohoto objektu pracovníci pobočky Chomutov a zpracovavatel projektu společnost Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o., seznámili vlastníky s účelem, formou, časovým harmonogramem a předpokládaným obvodem pozemkové úpravy.

V rámci tohoto úvodního jednání byl zvolen pětičlenný sbor zástupců.  Po ukončení úvodního jednání proběhlo první jednání sboru zástupců, kde byl zvolen předseda sboru zástupců a byla konzultována známá problematická místa řešeného území.