Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad v roce 2021 vynaložil 2,965 miliard Kč na pozemkové úpravy

Praha, 20. ledna 2022 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) vynaložil v roce 2021 na pozemkové úpravy finanční prostředky v celkové výši 2,965 miliard Kč, což je historicky nejvyšší částka, s kterou kdy SPÚ operoval.

„Nutno říci, že v letošním roce bylo na pozemkové úpravy přiděleno dostatečné množství finančních prostředků. S plánovaným objemem 3 mld. Kč tak mohl SPÚ zahájit stavby, které budou přínosem jak pro hospodařící zemědělce, tak obce a jejich obyvatele. Pro zachování kontinuity provádění pozemkových úprav by bylo velmi významné, aby takový objem finančních prostředků přicházel i v dalších letech.“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Na pozemkové úpravy v roce 2021 z Všeobecné pokladní správy, rozpočtu MZe, a rozpočtu SPÚ bylo použito 2,842 miliardy korun, přibližně 134 milionů korun z Programu rozvoje venkova (PRV) a 24 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a nově 64 milionů korun z Národního plánu obnovy (NPO).

Finanční investice týkající se pozemkových úprav lze rozdělit do čtyř základních skupin, a to ekologická opatření za 69 milionů korun, vodohospodářská opatření za 313 milionů korun, protierozní opatření za 77 milionů korun a nejvíce byly zastoupeny polní cesty za více jak 2 miliardy korun. V celkovém součtu ještě chybí 56 milionů korun za provozní a technické činnosti obsahující též ostatní doprovodné stavby jako jsou sjezdy, přeložky apod.. V neposlední řádě do rozpočtu pozemkových úprav patří i 368 milionů korun za neinvestiční činnost, která zaštiťuje komplexní pozemkové úpravy, inženýrskogeologické průzkumy, studie odtokových poměrů či znalecké posudky.

V posledních letech celkový objem finančních prostředků na pozemkové úpravy a jejich realizace činil v roce 2021 2,965 miliard korun, v roce 2020 téměř 1,5 miliardy korun, což je o půl miliardy méně než v roce 2019, kdy celkový objem finančních prostředků na pozemkové úpravy a jejich realizace činil bezmála dvě miliardy korun.

Investice, které jsou do krajiny přinášeny prostřednictvím pozemkových úprav, mají ambice zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj českého venkova. Proto je hlavním cílem pozemkových úprav vytvořit prostorově-funkční vztahy v krajině, které umožní lépe se vyrovnávat s klimatickými a hydrologickými extrémy – suchem, povodněmi, současně zamezit zrychlené erozi půdy a zajistit prostupnost krajiny. 

Tématům pozemkových úprav se bude věnovat XXII. Konference pozemkových úprav, která se uskuteční 12.- 13. dubna 2022 v Harrachově.

Koncepce pozemkových úprav 2021 – 2025 ke stažení

 

 

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz