Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad se s Povodím Vltavy zaměří na řešení nedostatku vody

Praha, 28. června 2016 – Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová dnes podepsala spolu s generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy Petrem Kubalou dohodu o vzájemné spolupráci. Dohoda zakládá budoucí kooperaci zejména při zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody a při realizaci protipovodňových opatření.

Nově se tak nastaví a zahájí spolupráce v oblastech rezervy státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu. Státní pozemkový úřad a Povodí Vltavy budou vzájemně koordinovat své činnosti při nakládání se zemědělskými nemovitostmi při převodech a směnách pro účely realizace především nových závlahových systémů nebo vodních nádrží. 

Důležitým projektem, který nás v nejbližší době čeká, je zahájení a realizace pozemkových úprav ve vybraných lokalitách ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Pozemkové úpravy významně přispějí k ochraně množství a jakosti povrchových vod a podzemních vod,“ přibližuje spolupráci ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová. 

Další oblastí spolupráce obou organizací bude majetkoprávní vypořádání pozemků pod vodními díly a prověřování využití vodních ploch a vodních děl před jejich případným odstátněním.  

 

 Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu