Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad realizuje 250 opatření podporujících biodiverzitu

Praha, 21. května 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) v roce 2021 předpokládá realizace cca 250 vodohospodářských, protierozních a ekologických opatření podporujících biodiverzitu navržených v rámci komplexních pozemkových úprav ve výši více než cca 600 mil. Kč.

Na sobotu 22. května připadá Mezinárodní den pro biologickou diverzitu. Biologická diverzita či rozmanitost (též biodiverzita) představuje různorodost života a je základem udržitelného rozvoje. SPÚ se snaží již od svého vzniku v roce 1991 svými realizacemi podporovat biodiverzitu v české krajině, a to zejména díky vodohospodářským, protierozním a ekologickým opatřením.

Pro rok 2021 je pro pozemkové úpravy obecně vyčleněna historicky nejvyšší částka, a to 3 mld. Kč, jelikož došlo k navýšení o 1 mld. oproti původnímu plánu. Prostředky budou investovány do ochrany a tvorby krajiny. V dalším směřování pozemkových úprav chce SPÚ pozemkovými úpravami významně přispět ke změnám prostorově-funkčních vztahů krajiny, které umožní lépe se vyrovnávat s klimatickými a hydrologickými extrémy – suchem, povodněmi a současně zamezit zrychlené erozi půdy a zhoršování jakosti vod v zemědělských povodích. Zároveň bude v rámci procesu pozemkových úprav akcentováno posílení realizací navržených opatření v krajině,“ řekl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Mezi plánované realizace, které by měly být dokončeny v tomto roce, patří biocentra v k. ú. Veklice (Senice na Hané), Rostoklaty (Kolín), vodohospodářská opatření v k. ú. Vítějovice (Prachatice), Studánky u Všerub (Prachatice); biokoridory v k. ú. Velké Bílovice (Břeclav), Holedeč a Stránky (Louny).

V minulém roce 2020 byla v rámci pozemkových úprav vybudována vodohospodářská opatření za 151,7 mil. Kč – např. v k. ú. Stoklasná Lhota (Tábor), Krokočín (Třebíč), Bynovec (Děčín), Mysločovice (Zlín); protierozní opatření za 24,7 mil. Kč a ekologická opatření za 21 mil. Kč, a to zejména biocentra a biokoridory např. v k.ú. Němčany (Vyškov).

Na financování všech pozemkových úprav v letech 1991 – 2020 bylo vynaloženo 29,2 mld. Kč. V rámci pozemkových úprav řešených od roku 1991 byla doposud provedena vodohospodářská opatření na ploše 699,54 ha, protierozní opatření na rozloze cca 834,67 ha a ekologická opatření na ploše 1 628,35 ha.

Za období 2013 – 2020 bylo pozemkovými úřady zrealizováno 292 prvků vodohospodářských opatřeních, z toho bylo zrealizováno 169 nádrží a poldrů v celkové finanční výši 1 212 mil. Kč. V protierozních opatřeních bylo v daném období zrealizováno 457 prvků v celkové finanční výši 302 mil a v ekologických opatřeních bylo zrealizováno 628 prvků v celkové finanční výši za 233 mil. Kč.

 

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz