Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad prezentoval svoji činnost delegaci z Turecka

Praha, 19. července 2016 – Vedení Státního pozemkového úřadu (SPÚ) přijalo zástupce tureckého katastrálního úřadu. Cílem setkání bylo zejména předání zkušeností SPÚ v oblasti realizace adaptačních opatření na změnu klimatu v procesu pozemkových úprav.

V úvodu studijní návštěvy ředitel Sekce majetku státu Václav Kohlíček představil činnost úřadu a jeho hlavní priority. V následujícím bloku zástupci jednotlivých sekcí Státního pozemkového úřadu mluvili zejména o procesu pozemkových úprav, jednotlivých krocích souvisejících s jejich realizací včetně financování ze zdrojů EU a státního rozpočtu. S pozemkovými úpravami úzce souviselo i téma další přednášky, která byla zaměřena na koncepci provozování závlah v ČR a na řešení zaměřená na zmírnění negativních dopadů klimatických změn. Turecká strana se zajímala i o problematiku převodů a směn zemědělských nemovitostí a jejich oceňování.

 

Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu