Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad poskytl svým zaměstnancům 54 784 hodin vzdělávání

Praha, 4. června 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) v roce 2020 poskytl svým zaměstnancům celkem 54 784 hodin vzdělávání. Za první čtvrtletí roku 2021 to bylo 6 804 hodin. SPÚ zveřejnil tato čísla ku příležitosti Mezinárodního dne rozvoje a vzdělávání dospělých, který připadá na sobotu 5. června.

Kontinuální vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou nedílnou součástí každé organizace, SPÚ nevyjímaje. Je však nutné této činnosti věnovat náležitou pozornost a v žádném případě ji nepodceňovat. To věděl velmi dobře již před více než 100 lety Tomáš Baťa: „Vezměte mi mé stroje, ale nechte mi mé lidi. Do roka postavím novou továrnu. Vezměte mi mé lidi a nechte mi stroje a z toho už se nevzpamatuju.“,“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

V roce 2020 SPÚ zajistil svým zaměstnancům celkem 54 784 hodin vzdělávání. Jeden člověk, za předpokladu, že pracovní den má 8 hodin, by se takto nepřetržitě vzdělával 6 848 pracovních dnů. Pokud rádi počítáte a berete v patrnost fakt, že rok má v průměru 251 pracovních dnů, tak tento zaměstnanec by se vzdělával více jak 27 let a dva měsíce.

Na povinná školení jako BOZP a PO, Interní protikorupční program, Systém řízení bezpečnosti informací, Školení řidičů, GDPR, Kombinovaný kurz informační gramotnosti - úroveň A nebo Registr smluv připadlo 27 440 hodin. Další průběžné a odborné vzdělání bylo dotováno 27 344 hodinami. Většina vzdělávání díky koronavirovým bezpečnostním opatřením proběhla formou e-learningu a online.

Za první čtvrtletí roku 2021 bylo realizováno zatím 6 804 hodin, což je jen pouhý zlomek plánovaného ročního objemu. Vzhledem k uvolňování se dá předpokládat, že se zvýší poměr mezi prezenční a online formou.

Vzdělávání zaměstnanců vychází z krátkodobých i dlouhodobých plánů s ohledem na strategii rozvoje organizace, legislativní problematiku, ale i s přihlédnutím k novým technologiím. SPÚ nejvíce využívá on-the-job metod, přičemž je kladen důraz na sebevzdělávání zaměstnanců a e-learning.


Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz