Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad plánuje investiční akce v rámci čisté mobility

Praha, 5. června 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) ku příležitost mezinárodního dne životního prostředí oznámil investiční záměr týkající se vybudování nabíjecí stanice pro dvě vozidla s čistou mobilitou v areálu ústředí SPÚ na adrese Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov.

Aktuálně SPÚ disponuje 13ks vozidel s alternativním pohonem (konkrétně na CNG) a v rámci Strategie SPÚ jsme si dali za cíl připravit na ústředí infrastrukturu pro další vývoj v dané oblasti,“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Konkrétně se jedná o investiční záměr vybudování nabíjecí stanice pro vozidla s čistou mobilitou v areálu ústředí SPÚ na adrese Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov. Cílem akce je vybudování nabíjecí stanice pro vozidla splňující požadavek vládních opatření v oblasti čisté mobility. Jedná se o vypracování projektové dokumentace (PD) a realizaci zřízení 2ks dobíjecích míst. Investiční akce je nutná z pohledu přijatých vládních opatření v rámci čisté mobility. Požadavek na zajištění investičních prostředků již byl předložen kapitole Mze, a to v rámci připravované dokumentace programu č. 129 050 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva zemědělství“. Tento investiční záměr je předpokládán realizovat v rozmezí 2022 – 2024, a to s ohledem na přidělení investičních prostředků.

Současně SPÚ předpokládá budoucí nákup dalších vozidel s alternativním pohonem.

Povinnost pořizovat vozidla s alternativním pohonem veřejnou správou je obsažena v usnesení vlády k Národnímu programu snižování emisí (NPSE). Pro silnější právní vymahatelnost pořizování vozidel s alternativním pohonem byla v roce 2017 navržena úprava nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, dle které by musel každý veřejný zadavatel do každé veřejné zakázky vložit požadavek na pořízení min. 25 % vozidel s alternativním pohonem. Po mezirezortním připomínkovém řízení však bylo rozhodnuto o jejím stažení s tím, že problematika bude řešena v rámci transpozice revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, která je v současné době projednávána v orgánech EU.

V rámci dalšího vývoje této problematiky bude SPÚ vycházet z aktuálně platného NPSE.

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz