Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad dnes navrhl Zdeňce Mašínové dvě možnosti vypořádání majetku

U Okresního soudu v Kolíně dne 20. února 2017 proběhlo soudní řízení ve věci žádosti Zdeňky Mašínové o převod nemovitostí v katastrálním území Lošany v okrese Kolín. Žaloba paní Mašínové se týká určení vlastnictví majetku statku, jehož spoluvlastníkem je stát (Státní pozemkový úřad). Žádný z návrhů SPÚ nebyl žalobkyní akceptován.

Státní pozemkový úřad na soudním jednání žalobkyni navrhl dvě možnosti vypořádání spoluvlastnictví. Paní Mašínové by buď umožnil odkoupit spoluvlastnický podíl nemovitostí id. 3/4, který je ve vlastnictví státu, za cenu určenou soudním znalcem ve výši 7,1 mil. Kč. Druhou variantou pak bylo reálné rozdělení nemovitostí s tím, že paní Mašínová nabyde do výlučného vlastnictví rodný dům generálmajora Josefa Mašína a část polností tak, aby hodnota těchto nemovitostí odpovídala velikosti jejího spoluvlastnického podílu. Oba návrhy žalobkyně odmítla s tím, že požaduje vydání kompletního majetku. Soud nyní bude řešit platnost smlouvy z července 1940 uzavřené mezi Josefem Mašínem st. a jeho nezletilými dětmi.

Zdeňka Mašínová je spoluvlastníkem 1/4 nemovitostí, které jí byly vydány v roce 1993 a soudně se domáhá určení vlastnictví zbývajících 3/4, které jsou ve vlastnictví státu s ideálním spoluvlastnickým podílem (bez reálného rozdělení věci). O podílu 3/4 bylo pravomocně rozhodnuto v roce 2003 v neprospěch žadatelů s ohledem na to, že nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro vydání žádaného majetku. Při rozhodování pozemkový úřad vycházel ze závěrů rozsudku Krajského soudu v Praze. V rámci tohoto spoluvlastnictví nedošlo k reálnému rozdělení věci a nelze tedy určit, která část této nemovitosti je ve vlastnictví paní Mašínové a která část ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, resp. státu. Každá část nemovitosti má spoluvlastnický podíl.

Žalobkyně Zdeňka Mašínová se návrhem ze dne 28. 11. 2012 domáhala určení, že postupní smlouva z července 1940, uzavřená mezi Josefem Mašínem st. (nar. 1896) a jeho nezletilými dětmi Josefem Mašínem, Ctiradem Mašínem a Zdeňkou Mašínovou je neplatná, a že vlastníkem v žalobě uvedených nemovitostí je Josef Mašín st.

Tato žaloba na určení neplatnosti smlouvy i o určení vlastnického práva byla OS v Kolíně v roce 2013 zamítnuta, což potvrdily i vyšší instance obecných soudů. Ústavní soud nálezem ze září 2015 odmítl stížnost žalobkyně co do určení neplatnosti smlouvy; stížnosti co do určení vlastnického práva ke dni úmrtí bylo vyhověno s tím, že účastníky řízení musí být všichni dědicové. Do řízení přistoupili Josef Mašín ml. a právní nástupci zemřelého Ctirada Mašína (neteře Barbara Masin a Sandra Masin).

 

 

Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu