Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad funguje od 17. března 2020 v nouzovém režimu

Poslední aktualizace: 1. 4. 2020: V návaznosti na vládní opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19 jsme nuceni přistoupit na všech našich pracovištích od úterý 17. března 2020 na nouzový režim. Současně žádáme, abyste při ohlášeném vstupu do budov SPÚ vždy měli zakrytý nos a ústa.

Pracovníci všech pracovišť SPÚ vás obslouží pouze v neodkladné záležitosti a pouze na základě předem sjednané schůzky.

Na základě Usnesení vlády ČR jsou všichni povinni na veřejnosti nosit roušku, platí to i při vstupu do všech budov našich pracovišť! Použijte vždy ochranu úst a nosu – roušku, respirátor, šátek, případně šálu. Pokud jdete na předem domluvenou schůzku, opatřete se tedy těmito ochrannými pomůckami, jinak vás nemůžeme do budov vpustit. Všechny žádáme o striktní dodržování stanovených pravidel.

rouška_banner.png

Úřední hodiny podatelen jsou stanoveny na pondělí a středu od 9 do 12 hodin, ovšem i návštěvu podatelny je nutné oznámit telefonicky předem a domluvit si konkrétní čas vašeho příchodu!

Jen tak zajistíme nekumulování více osob na našich pracovištích a ochráníme zdraví vaše i našich pracovníků.

Veškeré elektronicky zaslané podněty budou pracovníci KPÚ a poboček zpracovávat, proto prosíme, vyřizujte maximum záležitostí online!

Kontakty na všechna pracoviště SPÚ naleznete zde. Kontaktovat je můžete v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin.

Nabídka pozemků pro oprávněné osoby dle zákona č. 229/1991 Sb. vyhlášená dne 6. března 2020 zůstává v platnosti. Podání žádosti doporučujeme provést elektronickou formou e-mailem nebo datovou schránkou tak, jak je uvedeno v textové části nabídky. V případě podání nabídky prostřednictvím podatelny, je nutné ohlásit termín osobní návštěvy příslušné pobočky předem. V případě, že by došlo k výpadku poštovních služeb, bude SPÚ akceptovat i žádosti, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, avšak ihned po obnovení poštovních služeb.

Dále upozorňujeme dodavatele, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR bude Státní pozemkový úřad u právě probíhajících, respektive zahájených zadávacích řízeních, přistupovat k prodloužení lhůt pro podání nabídek. Více informací zde. 

Pozastaveny jsou také  činnosti všech pracovišť související s nutností osobních aktivit účastníků řízení o pozemkových úpravách. Bližší informace zde. 

Upozorňujeme, že v době nouzového stavu se občané mohou nadále prokazovat občanským průkazem nebo cestovním pasem, jehož platnost skončila po 1. březnu 2020. Po tuto dobu neplatí dočasně ani povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu z důvodu skončení jeho platnosti, a to ani z dalších zákonem stanovených důvodů jako je ztráta, odcizení, změna či zrušení trvalého pobytu, po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství atd. Celé stanovisko MV ČR

Opatření platí do odvolání, informace v tomto článku pravidelně aktualizujeme dle platného stavu.

Děkujeme za pochopení.

nouzový režim.png