Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

SPÚ odvedl v roce 2020 do státního rozpočtu více jak 296 miliónů za pronájmy

Praha, 3. března 2021 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) v loňském roce odvedl do státního rozpočtu více jak 296 miliónů za pronájmy. Právě touto nemalou částkou přispěl Odbor správy majetku státu, mezi jehož agendy patří nejen nájem a pacht, ale i narovnání majetkových vztahů nebo rozhodování o zařazení či vyřazení pozemků do nebo z rezervy pro rozvojové programy státu schválené vládou.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) má příslušnost hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu na základě zákona č. 503/2012 Sb.

Celkem má SPÚ k 31. 12. 2020 uzavřeno 59 675 pachtovních/nájemních smluv a propachtováno/ pronajato 109 733 ha půdy v příslušnosti hospodařit SPÚ, což za rok 2020 přineslo více jak 296 milionů Kč,“ uvedl ústřední ředitel Ing. Martin Vrba.

Dle typů smluv bylo k 31. 12. 2020 uzavřeno celkem: 56 097 za pozemky, budovy a stavby, rybníky, nebytové prostory (k 31. 12. 2019 to bylo 54 798), 199 za byty, 38 za umístění reklamních zařízení, 3 338 za honitby, 41 za právo provést stavební záměr.

Za rok 2020 bylo zařazeno 23 pozemků o celkové výměře 67 908 m2 k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou podle §3 odst. (1) b) zákona č.503/2012 Sb. V tomto případě se jedná především o pozemky v k.ú. Letňany a v k.ú. Vysočany.

K 31. 12. 2020 bylo v příslušnosti hospodařit SPÚ 115 753 ha pozemků vedených na listu vlastnictví 10002 a 13 185 ha pozemků vedených na jiných listech vlastnictví (spoluvlastnictví, duplicita apod.). Dále bylo v příslušnosti hospodařit SPÚ 23 162 položek dlouhodobého hmotného majetku. Z tohoto počtu připadalo 18 963 položek na objekty vodohospodářských staveb a 4 199 položek na ostatní stavby.

 

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz