Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář „Základy technologie stavby vozovek"

V průběhu měsíce května proběhl v prostorách Laboratoří SQZ, s.r.o., U místní dráhy 939/5, Olomouc 779 00 seminář na téma „Základy technologie stavby vozovek".

Seminář zorganizovala Pobočka Prostějov ve spolupráci s KPÚ Olomouc a firmou Laboratoře SQZ, s.r.o. Na semináři se prezentovali odborníci, kteří se zabývají výstavbou vozovek včetně dodržování příslušných technologií použitých při výstavbě. Semináře se zúčastnili zaměstnanci SPÚ, kteří mají na starosti realizace navržených společných zařízení při pozemkových úpravách.

V přednášce pana Miroslava Tandlera, který se zabývá dozorovou činností na stavbách, zazněly Informace o úskalích, které mohou nastat při výstavbě komunikací, jejich důsledcích na kvalitu a možnostech řešení. V dalších přednáškách Ing. Jan Zajíček podrobně seznámil účastníky s technologií staveb – od zemních prací, podkladní a asfaltové vrstvy, poruchy vozovek - jejich příčiny a způsob opravy.

Součástí semináře byla i přednáška ohledně prohlídek mostků na pozemních komunikacích včetně plánování jejich oprav. V průběhu semináře byla provedena prohlídka techniky, kterou se odebírají vzorky a laboratoří, ve kterých dochází k analýze odebraných vzorků.

Závěrem semináře proběhla prohlídka obalovny ve Velké Bystřici, kde byl popsán postup výroby asfaltových směsí. Zúčastnění zkonstatovali, že seminář byl na velmi vysoké odborné úrovni, poskytl mnoho praktických poznatků, které budou aplikovány v praxi. Účastníci se shodli, že obdobných seminářů na takto vysoké odborné úrovni by mělo být víc.