Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář „Pozemkové úpravy v našem regionu"

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Pobočkou Opava a Státním zemědělským intervenčním fondem, v rámci aktivit Celostátní sítě pro Moravskoslezský kraj, pořádá dne 10. listopadu 2016 seminář na téma „Pozemkové úpravy v našem regionu".

Seminář se bude konat v Kulturním domě Bělá ve Slezsku pro starosty a zemědělce obcí mikroregionů Hlučínsko a Hlučínsko západ. Na programu bude řada zajímavých přednášek týkajících se agendy Státního pozemkového úřadu a jeho role vůči zemědělským subjektům a obcím.

Státní zemědělský intervenční fond představí plánované aktivity pro rok 2016 a 2017. Dalším bodem programu bude podávání žádosti na SZIF, novinky v LPIS a dotační politika.

Státní pozemkový úřad přiblíží svou činnost v oblasti pozemkových úprav, včetně návrhu dosažitelných prvků plánu společných zařízení, možností jejich realizace a zdrojů financování, a v neposlední řádě seznámí účastníky se zkušenostmi s již provedenými realizacemi v rámci KoPÚ Darkovice. Upozorní na nezastupitelnou úlohu pozemkových úprav a správného hospodaření pro krajinu.

Dalším tématem bude návaznost pozemkových úprav na dokončení procesu církevních restitucí a ukončení či změnu nájemních (pachtovních) smluv. Poukáže na problematiku správy nemovitostí, zejména otázku převodů a nájmů pozemků v souvislosti s novelizaci zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 185/2016 Sb.

Závěrem proběhne diskuze k předneseným tématům.