Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Předběžná tržní konzultace k nákupu hybridních vozidel (PHEV)

Praha, 25. srpna 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace (PTK) dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a zahájil dne 25. 8. 2021 PTK s cílem stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávku hybridních osobních vozidel tzv. Plug-in hybrid, neboli Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). PHEV je označení pro paralelní hybridní automobily, jejichž baterii lze dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky). Automobily PHEV sdílejí charakteristiky běžných vozů s hybridním pohonem, které jsou vybaveny jak elektromotorem, tak spalovacím motorem, a elektromobilů, vybavených zásuvkou pro připojení k elektrické síti.

Informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.spucr.cz/contract_display_35324.html

 Zadavatel žádá dodavatele o účast v PTK nejlépe využitím přiloženého odkazu na on-line formulář  https://forms.office.com/r/P6mRc6AqGk, který obsahuje dotazy k nabídce hybridních osobních automobilů (plug-in).

Zároveň mohou dodavatelé uvést další informace, návrhy a podněty, které jsou z pohledu dodavatelů relevantní pro přípravu veřejné zakázky.

Výsledek PTK pak bude podkladem pro stanovení zadávacích podmínek.

Případně je možné návrhy, komentáře dle zadání PTK rovněž zasílat:

•           elektronicky v písemné strojově čitelné podobě
•           prostřednictvím e-mailu: odbor.zakazky@spucr.cz
•           s názvem předmětu „PTK dodávka hybridních osobních vozidel (plug-in) pro SPÚ“
•           ve lhůtě do 9. 9. 2021
•           vždy s uvedením identifikačních údajů dodavatele, který námět nebo návrh zasílá.

Cílem předběžné tržní konzultace je zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech trhu a stanovení zadávacích podmínek tak, aby byly smysluplné a přiměřené.   

Státní pozemkový úřad předem děkuje dodavatelům za účast a věří, že PTK povede k takovému nastavení zadávacích podmínek, které budou vyhovovat jak zadavateli, tak i relevantním dodavatelům.

 

 

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz