Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Předběžná tržní konzultace k nákupu hybridních vozidel (mild-hybrid)

Praha, 22. září 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se jako zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace (PTK) dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zadávání veřejných zakázek, a zahájil dne 22. 9. 2021 PTK s cílem stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky na dodávku hybridních osobních vozidel (mild-hybrid).

Termínem mild-hybrid jsou označována taková auta, která jsou vybavena systémem kombinujícím spalovací motor s ve většině případů 48V elektromotorem, jehož hlavní výhodou je to, že dokáže při zpomalování a brzdění rekuperovat kynetickou energii, kterou následně využívá k dobíjení baterie a pohánění vozu. Na rozdíl od klasických full-hybridů mají ale baterie v mild-hybridech o poznání nižší kapacitu, a ta tak není schopna pohánět vůz samostatně. Slouží tedy de facto pouze jako jakási podpora pro benzínový nebo naftový motor, jenž u těchto vozidel stále vykonává většinu práce.  

Informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou uveřejňovány na této webové adrese:

https://zakazky.spucr.cz/contract_display_35768.html

Zadavatel žádá dodavatele o účast v PTK nejlépe využitím přiloženého odkazu na on-line formulář, který obsahuje dotazy k nabídce hybridních osobních automobilů (mild-hybrid):

https://forms.office.com/r/aqw3D7qgkJ

Zároveň mohou dodavatelé uvést další informace, návrhy a podněty, které jsou z pohledu dodavatelů relevantní pro přípravu veřejné zakázky. Výsledek PTK pak bude podkladem pro stanovení zadávacích podmínek.

Případně je možné návrhy, komentáře dle zadání PTK rovněž zasílat:

•           elektronicky v písemné strojově čitelné podobě

•           prostřednictvím e-mailu: odbor.zakazky@spucr.cz 

•           s názvem předmětu „PTK dodávka hybridních osobních vozidel (mild-hybrid) pro SPÚ“

•           ve lhůtě do 7. 10. 2021

•           vždy s uvedením identifikačních údajů dodavatele, který námět nebo návrh zasílá.

Cílem předběžné tržní konzultace je zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech trhu a stanovení zadávacích podmínek tak, aby byly smysluplné a přiměřené.

Státní pozemkový úřad předem děkuje dodavatelům za účast a věří, že PTK povede k takovému nastavení zadávacích podmínek, které budou vyhovovat jak zadavateli, tak i relevantním dodavatelům.

  

Kontakt pro média: Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz                                                        

Odbor veřejných zakázek
e-mail: odbor.zakazky@spucr.cz