Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozastavení činností v řízení o pozemkových úpravách

Do odvolání jsou pozastaveny činnosti všech pracovišť související s nutností osobních aktivit účastníků řízení o pozemkových úpravách.

Jedná se především o vyložení soupisů nároků, vystavení návrhu, projednávání návrhu apod. Konány nebudou rovněž schůze sboru zástupců ani kontrolní dny.

Současně nebudou doručovány poštovní zásilky určené do vlastních rukou, a to ani v případech, kdy je na obálce vyznačeno „vložení do schránky“. Doručována nebudou rozhodnutí ani usnesení, a to jak z uvedených důvodů, tak i z důvodu doručení veřejnou vyhláškou, kdy je fyzicky vyvěšováno na úředních deskách. Vzhledem k tomu, že je pozastaveno doručování poštovních zásilek určených do vlastních rukou, nebudou tyto zásilky odesílány ani prostřednictvím datových schránek, aby nedošlo k nerovnosti v postavení účastníků řízení. 

Děkujeme za pochopení.