Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Šumperk se postarala o ošetření památných stromů

Památné stromy jsou mimořádně významnými stromy, vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné. Jedná se o stromy, které vynikají svým vzrůstem, stářím nebo jsou významnými krajinnými dominantami, mohou připomínat významnou historickou událost nebo pověst. Odpovědnost za správnou péči o památné stromy náleží vlastníkovi pozemku, na kterém památný strom roste, a právě Státní pozemkový úřad, přesněji Pobočka Šumperk se takto postarala o ošetření dvou památných stromů na pozemcích ve správě SPÚ.

V průběhu měsíce května roku 2021 zajistila Pobočka Šumperk ošetření dvou památných lip velkolistých rostoucích na pozemku parc.č. 188/2 v k.ú. Křivá Voda, obec Malá Morava. Ošetření spočívalo v provedení arboristických zásahů, kterým předcházelo odborné posouzení stromů Agenturou ochrany přírody a krajiny. Toto posouzení bylo přiloženo jako podklad pro vydání souhlasu k ošetření památných stromů orgánem ochrany přírody dle § 46 zákona č. 114/1992, Sb., o ochraně přírody a krajiny.

U první lípy, jejíž stáří je odhadováno na 250 let, byl proveden zdravotní řez, lokální redukce z důvodu stabilizace a úprava průjezdního profilu. Dále byla instalována dynamická vazba v horní úrovni a statická vazba podkladnicová v dolní úrovni jako náhrada za stávající zajištění koruny, které již bylo nevyhovující. Obvod kmene tohoto vzrostlého stromu dosahuje 646 cm, výška stromu je 23 m.

Lípa 1 - původní stav   

U druhé lípy, jejíž stáří je odhadováno na 150 let, byl proveden zdravotní řez a mírná lokální redukce větví nad střechou stavebního objektu. I u tohoto stromu byla instalována dynamická vazba v horní úrovni a statická vazba podkladnicová v dolní úrovni jako náhrada za stávající zajištění koruny. Obvod kmene stromu dosahuje 455 cm, výška stromu je 25 m.

Lípa 2 - původní stav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ořezané větve a další zbytky po řezu byly seštěpkovány a štěpka byla využita k zamulčování prostoru okolo stromů ve vzdálenosti 20 cm od báze kmene a rozprostřena ve vrstvě max. 15 cm.

 

Obě lípy jsou významné svým stářím a vzrůstem. Tímto odborným zásahem se výrazně prodloužila životnost obou stromů, které jako celek tvoří významný prvek v krajině a jsou ozdobou v místě, kde rostou.