Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Přerov prezentovala svoji činnost v rámci konference WASWAC

Státní pozemkový úřad (SPÚ), respektive Pobočka Přerov v rámci konference „Adaptační strategie pro ochranu půdy a vody v měnícím se světě“, která se konala ve dnech 19. - 23. 6. 2023 v Olomouci, měla možnost připravit a realizovat dne 22. 6. 2023 exkurzi pro účastníky této konference.

Pobočka Přerov si pro svou prezentaci vybrala realizovaná opatření v k.ú. Bělotín. Úvodem exkurze pan starosta obce Bělotín, Mgr. Eduard Kavala, představil obec, její okolí včetně zajímavého vyprávění o historii obce až po současnost.

Mgr. Eduard Kavala.jpg

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov v rámci své prezentace seznámila přítomné se základními údaji okresu Přerov. Další zajímavá informace byla k počtu ukončených a rozpracovaných pozemkových úprav, počtu realizovaných opatření s následnou ukázkou jak v prezentaci, tak na místě samém, což se setkalo s velkým ohlasem.

Exkurze Bělotín.jpg

 

Souhrnné údaje okresu Přerov :

Celková výměra:   84 473 ha  Počet k.ú.:   154
Výměra orné půdy:    49 220 ha  Počet LV: 75 133
Výměra zemědělské půdy: 

59 536 ha

 Počet parcel:     236 213
Výměra lesní půdy:  13 519 ha  Počet obcí:    104
Vodní plochy:   1 523 ha  Počet měst:   5
Nadmořská výška:   minimální  průměrná  maximální
   194 m.n.m.  240 m.n.m. 606 m.n.m.
Povodí:  Morava, Odra      

Výrobní oblast:

Řepařská 37 848 ha
Bramborářská 18 530 ha
Počet subjektů evidovaných v LPISu 402
% půd ohrožených erozí vodní 34 %, větrná se významně neprojevuje

Pozemkové úpravy – okres Přerov

  • Komplexní pozemkové úpravy:

Ukončené                               53 k.ú.

Výměra                                   21.475 ha

Náklady                                  160.654.680,- Kč

Rozpracované                        19 k.ú.

Výměra                                   6.783 ha

Předpokládané náklady         48.937.610,- Kč

 

  • Jednoduché pozemkové úpravy:

Ukončené                               19 k.ú.

Výměra                                    3.177 ha

Náklady                                   28.086.854,- Kč

Náklady vynaložené na pozemkové úpravy celkem 237.679.144,- Kč

 

Realizovaná opatření – okres Přerov

Doposud bylo realizováno ve 32 k. ú. s celkovými náklady 452.603.899,- Kč (PD, AD, TDS, BOZP, realizace stavby, následné péče).

Graf realizovaných opatření

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bělotín

Návrh pozemkové úpravy zpracován:

1999 – 2006

Výměra řešeného území:

1492 ha

Zpracovatel: 

ORIS  spol. s r.o. Olomouc

V KoPÚ  k.ú. Bělotín navrženo:

hlavní polní cesty o celkové délce

23,5 km

vedlejší a doplňkové polní cesty

36,1 km

prvky ÚSES na ploše

278,7 ha

protierozní a vodohospodářské opatření

29,2 ha

V k.ú. Bělotín realizováno ve 3 etapách:

  • 4,9 km polních cest                             
  • prvky ÚSES na ploše 29,53 ha
  • protierozní a vodohospodářské opatření na ploše 1,17 ha
  • Celkem vysázeno 3.713 ks stromů, 3.723 ks keřů
  • Výstavba 6 nebeských rybníků a 4 mokřadů na ploše 1,8225 ha.
  • Výstavba 10 tůní s dvojitými prahy v korytě Luhy
  • 2 protierozní záchytné meze

Náklady na KoPÚ (SPÚ 84,66%, ŘSD 15,34%) 14.634.500,- Kč

Realizace I., II. a III. Etapy náklady na PD, autorský dozor, technický dozor, realizace stavby (SPÚ 84,66%, ŘSD 15,34%) 41.307.654,- Kč

Celkem náklady v k.ú. Bělotín 55.942.154,- Kč 

 N1 v k.ú. Bělotín zapojení do krajiny.jpg

účastnící exkurze.jpg