Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Otevírání studánek

Praha, 31. května 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) si 31. května připomíná tradici spojenou s otevíráním studánek nebo přivoláváním dešťů. Jedná se o oslavu vody jako takové. Voda byla, je a bude stále pro všechny velice důležitý prvek potřebný pro život i úrodu.

SPÚ eviduje v majetku celkem 66 objektů, které mají charakter studní nebo vrtů na vodu. V naprosté většině se jedná o zdroje vody vybudované bývalými státními statky za účelem zásobování vodou zemědělských areálů nebo podobných provozoven. Řada těchto studen nemusí být v současné době funkčních vzhledem k tomu, že zemědělská výroba v areálech, kterým studny sloužily, byla utlumena.

Bohužel, studánky typu prameniště, SPÚ v příslušnosti hospodaření neeviduje. Nicméně to neznamená, že se s tradicí, která se váže na poslední den měsíce května a jež řadili naši předkové mezi ty významnější v našem kalendáři, neztotožňuje. 

Není ani známo dne obnovení této starodávné tradice, kdy dívky obcházely studánky ve svých i přilehlých vesnicích a z jara čistili studánky. Dívky se modlily za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončené tancem a hudbou. S rozvojem vodovodních sítí však pro nás přestaly být studánky důležité a od jisté doby se o ně nestaráme tak, jak bychom měli. Dnes si tento zvyk lidé začínají na desítkách míst po celé České republice znovu připomínat.

V posledních desetiletích se však tato dávná tradice pomalu vrací. Vznikl Národní registr pramenů a studánek a kampaň Zachraňme studánky, jejímž cílem je obnovit přirozené zdroje vody ve volné přírodě. O některé studánky se nyní starají různé organizace. Často se o místní studánky starají také školy nebo samotné obce.

Samotný proces čištění studánky spočívá ve vybírání bahna a dalších nečistot z jejího dna. Důležité je uklidit celé okolí, aby vydržela čistá co nejdéle. Voda musí ze studánky správně odtékat, pak se totiž studánka čistí samovolně. Není na škodu vyložit okolí studánky kamením a zřídit k ní dobrý přístup. Zabrání se tak brzkému zabahnění. Kolem studánek často vedou turistické stezky a prameny se tak stávají častým výletním místem.

Dříve bylo otevíraní studánek velikou slavností. Tak proč se k tomu nevrátit? Co myslíte?