Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu

Dnem 1. 8. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 185/2016 Sb., který mimo jiné novelizuje i zákon č.  503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, a zákon č. 92/1991 Sb., zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

V návaznosti na tuto legislativní úpravu je jednou ze zásadních činností Státního pozemkového úřadu tvorba a správa rezervy státních pozemků k výkonu jeho působnosti a k uskutečňování rozvojových programů státu schválených vládou.

Jako další důležité změny v zákoně č. 503/2012 Sb. lze uvést:

  • zrušení možnosti bezúplatného převodu pozemků určených k zastavění stavbami pro bydlení ve prospěch obcí, nově lze převádět pozemky pro veřejnou zeleň pouze nacházející se v zastavěném území či zastavitelné ploše,
  • opětovná možnost požádat o převod pozemku v zahrádkových a chatových osadách,
  • zrušení možnosti požádat o převod sousedního pozemku,
  • vlastník pozemku nemůže učiněnou nabídku na využití předkupního práva vzít zpět do doby přijetí nebo nepřijetí nabídky Státním pozemkovým úřadem.

Žádosti podané dle zákona č. 503/2012 Sb. do 31. 7. 2016 budou vyřízeny ve znění platném do 31. 7. 2016.

Nově bude převod zemědělského majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. v návaznosti na rozhodnutí o privatizaci vydaná od 1. 8. 2016 realizovat Ministerstvo financí.

Vzhledem k obsáhlosti změn, které je nutné zapracovat do nových metodických pokynů a produkčních programů, omluvte prosím případné prodlevy při vyřizování Vašich požadavků.