Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Milenov má novou polní cestu

Šest kilometrů západně od Hranic se rozprostírá kolem potoka Milenovce na úpatí uhřinovského kopce vesnička Milenov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353 a nyní zde žije cca 437 obyvatel. Na kapličce v Milenově jsou sluneční hodiny s nápisem "Smrt jistá hodina nejistá".

Státní pozemkový úřad prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Přerov společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dokončil v roce 2020 výstavbu polní cesty C5 v k. ú. Milenov.

Jedná se o hlavní polní cestu v severovýchodní části obce, která byla navržena v rámci komplexních pozemkových úprav v trase stávající účelové pozemní komunikace, jejíž povrch byl opravdu v havarijním stavu.

Dle projektové dokumentace pro stavební povolení se jedná o dvoupruhovou polní cestu s asfaltobetonovým krytem délky téměř 684 m a šířky 6,5 m. Podél severní strany polní cesty c5 byl vybudován cestní příkop (rigol), jehož svahy byly zatravněny. Součástí cestního rigolu je betonová svodnice v místě napojení další polní cesty.

Na základě výběrového řízení byla smlouva o dílo podepsána dne 9. 7. 2020 se zhotovitelem stavby, SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem. Podíl SPÚ činil 31,4 % a podíl ŘSD byl 68,6 % z celkových nákladů. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán stavebním úřadem v Hranicích dne 2. 11. 2020.

Touto rekonstrukcí stávající účelové pozemní komunikace došlo k významnému posílení cestní sítě v území, při čemž vlastní realizace polní cesty c5 v maximální možné míře respektovala místní podmínky.

Autor: Ing. Václav Závěšický, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Milenov_c5_po.png  Milenov_c5_pred.png  Milenov_c5_prubeh.png