Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Manuál pro obce a vlastníky pozemků 2023

V rámci mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2023, který probíhal v Českých Budějovicích ve dnech 24. - 29. srpna, Státní pozemkový úřad (SPÚ) představil novou brožuru Manuál pro obce a vlastníky pozemků.

V rámci propagace svých činností Státní pozemkový úřad využil nabídky Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov vznikla v nákladu 11 000 ks brožura Manuál pro obce a vlastníky pozemků 2023.

Manuál pro obce a vlastníky pozemků 2023

Velké procento vlastníků pozemků v České republice se nestará o to, co se s jejich půdou děje. Důvodů tohoto stavu bude jistě mnoho, souvisejí mimo jiné i s náturou, časovými možnostmi nebo momentální finanční a životní situací jednotlivých vlastníků. 

Pozemky jsou navíc oproti našemu ostatnímu majetku v poněkud nevýhodné situaci. Pokud nás zlobí auto nebo nám střechou zatéká do domu, asi to budeme urychleně řešit. U pozemku ale jaksi automaticky předpokládáme, že žádnou zvláštní péči nevyžaduje. 
Bohužel to není tak úplně pravda. Pozemek může být vystaven například erozi, záplavám nebo jiným povětrnostním vlivům, jež jej postupně znehodnocují a jimž se dá vhodnou úpravou úspěšně čelit.

Manuál krátce a srozumitelně vysvětlí jakou roli v ochraně půdy a krajiny hraje Státní pozemkový úřad (SPÚ) a činnosti, kterými se zabývá. Stěžejní agendou jsou pozemkové úpravy a z nich vyplývající krajinná opatření, která posilují odolnost a ochranu českého venkova. Ruku v ruce s problematikou pozemkových úprav jde správa majetku a s ním možné převody a směny nemovitosí. Nedílnou součástí péče o pozemky zemědělského charakteru je i sledování eroze zemědělské půdy.
Tento manuál představí význam pozemkových úprav a jak si o ně zažádat, vysvětlí, jak postupovat při žádosti o převod pozemku a předvede, jak přispět k ochranně půd díky monitoringu eroze. V neposlední řadě jsou uvedeny i příklady realizací financovaných z Programu rozvoje venkova ČR 2014 - 2020: Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna, Realizace souboru staveb společných opatření v k.ú. Třebom, Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně v k.ú. Drslavice, Realizace vetrolamu - I. etapa v k.ú. Vrbovec. Navíc uvádí i evropské dotační možnosti k realizaci pozemkových uprav a představuje Celostátní síť pro venkov jako významný komunikační nástroj evropského dotačního programu.

Manuál pro obce a vlastníky pozemků 2023

Ať jste vlastník zemědělské půdy, hospodařící zemědělec, představitel obce nebo vás tato tematika pouze zajímá, věříme, že vám Manuál pomůže zorientovat se v problematice spadající pod SPÚ a budou pro vás inspirativním čtením.

Jen společným úsilím dokážeme dát krajinu do lepší formy, zhodnotit a chránit nemovitosti, které jsou mnohdy i rodinným vlastnictvím po generace.

Manuál si můžete stáhnout přímo zde.

Přílohy Poslední aktualizace
2023 Manuál pro obce a vlastníky pozemků
soubor pdfNové okno( PDF, 786.69 KB)
28.8.2023