Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Intersucho a Státní pozemkový úřad

Praha, 17. června 2021 - Státní pozemkový úřad (SPÚ) se 17. května připojuje k osvětové činnosti v rámci Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha. Již od roku 2017 Státní pozemkový úřad (SPÚ) vystupuje jako jeden z partnerů zabývajících se monitoringem zemědělského sucha s cílem garance základních funkcí systému.

SPÚ spolu s Mendelovou univerzitou v Brně a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. provozuje integrovaný systém pro monitoring zemědělského sucha vycházející z numerického modelu aktuálních meteorologických a pedologických dat se zohledněním vzrůstu vegetace rozpoznatelného z družicových snímků družice TERRA. Výstupy pro celé území ČR a SR jsou generovány ve formě map a pravidelně vystaveny na portálu www.Intersucho.cz.

„Monitoring zemědělského sucha je určen k posouzení intenzity sucha a jeho dopadů na krajinu, má být oporou na úrovni zemědělské prvovýroby, podnikání, politiky, ale i vzdělávání,“ uvedl Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Rozvoj systému je založen na sledování nejnovějších poznatků v oborech agrometeorologie a bioklimatologie. Ambicí tvůrců tohoto systému je pomoci českým zemědělcům, zahradníkům či lesníkům.

Data ze systému Monitoringu mohou být využita:

• pro efektivní rozhodování českých zemědělců, lesníků a zahradníků, státní správy i samosprávy,

• pro efektivní cílení pozemkových úprav a optimalizaci jejich návrhů,

• pro poskytování informačního servisu zemědělským subjektům a úzká spolupráce s nimi jako pomoc resortu MZe podnikům ohrožených nedostatkem vláhy,

• byla využita při řešení náhrad škod zemědělcům způsobených suchem v roce 2015 a 2017,

• pro případné poskytování údajů pro Fond nepojistitelných rizik.

O systémy sledování sucha se také opírají národní, vládou schválené, koncepce jako např. „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky“ či „Národní akční plán adaptace na změnu klimatu“.

Činnosti, které SPÚ provádí v oblasti řešení problematiky sucha jsou především pozemkové úpravy, metodická a legislativní činnost a další. Aktuálně pracujeme také na řešení závlah a odvodňovacích systémů s vazbou na pozemkové úpravy, kde jsme náš plán činností promítli do materiálu „Plán opatření proti suchu prostřednictvím pozemkových úprav a adaptace hydromeliorací do roku 2030“.

Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha stanovila OSN na den 17. června. Jedná se o jeden z mezinárodních dnů, řešící biosféru a životní prostředí naší planety, konkrétně boj proti suchu a desertifikaci, mezinárodním dnem se stal od roku 1994.
Hlavním cílem světového dne boje proti desertifikaci je zvýšení povědomí veřejnosti o mezinárodní spolupráci týkající se boje proti desertifikaci a důsledkům sucha. Světový den boje proti rozšiřování pouští je jedinečnou příležitostí, jak si připomenout, že s desertifikací je možné bojovat.

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz, www.spucr.cz