Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Záznam ze semináře: Pozemkové úpravy - Krajinné plánování z dotací PRV

Dne 5. 5. se ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem - Pobočka Louny konal v obci Holedeč, okr. Louny další seminář tentokrát na téma Pozemkové úpravy - Krajinné plánování z dotací PRV, a to v rámci aktivit Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (Severočeskou pobočkou při Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - UJEP).

Cílem semináře bylo seznámení s úspěšnými projekty Programu rozvoje venkova (PRV), propagace pozemkových úprav, jako klíčového nástroje pro rozvoj venkova, výměna zkušeností z projektování a realizací KOPÚ v ČR, navázání spolupráce se zástupci obcí, DOSS a předání zkušeností o nové společné zemědělské politice. Byla diskutována problematika udržitelného venkova a byly představeny úspěšné zajímavé projekty i z jiného území. Odpoledne byla pro účastníky uspořádána komentovaná exkurze po realizacích pozemkových úprav v rámci PRV v katastrálních územích Holedeč a Stránky. Seminář přispěl k motivaci zúčastněných čerpat dotační prostředky z PRV.

Sestřih jednotlivých diskutovaných témat a jejich řečníků naleznete na našem YouTube kanále pod tímto odkazem: https://1url.cz/wrKya