Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zpevnění polních cest CH1 a CH2 v k. ú. Leskovice

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov získal finanční prostředky ze státního rozpočtu – všeobecné pokladní správy (VPS), a to v celkové investiční hodnotě stavby téměř 5,9 mil. Kč na realizaci jednoho z projektů společných zařízení obce Leskovice. Projekt „Zpevnění polních cest CH1 a CH2 v k. ú. Leskovice“ vycházel z komplexních pozemkových úprav v témže katastrálním území a základní funkcí těchto cest je zpřístupnění pozemků.

Polní cesta CH1 kategorie P 4/30 a P 3/15 je v délce necelých 1,2 km a šířkou 3 m navazuje na místní komunikace od silnice Leskovice-Litohošť. Na cestě jsou dvě výhybny a sjezdy na sousední pozemky. Cesta je provedena s asfaltovým povrchem s odvodněním do pravostranného příkopu.

Polní cesta CH2 kategorie P 4/30 je dlouhá přibližně 0,5 km, široká 3 m v křižovatce s cestou CH1 a končí napojením na místní komunikaci od silnice Leskovice-Litohošť. Na cestě jsou provedeny sjezdy na sousední pozemky. Cesta je s asfaltovým povrchem s odvodněním do levostranného příkopu a trubním propustkem v km 0,466 50 DN 400. V jednom úseku cesty km je z důvodu většího násypu provedena opěrná zeď o šířce 60 cm a délce 30 m, ukončená železobetonovou římsou.

Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydal Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy na začátku ledna 2015. Poté byla stavba převedena do majetku Obce Leskovice, na jejíchž pozemcích byl projekt realizován.

Leskovice 141029 005.JPG Leskovice 141124 12.JPG Leskovice 141124 14.JPG Leskovice 141124 16.JPG