Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesta NCH4 v k. ú. BOŽEJOV

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov zrealizovala jedno z prioritních společných zařízení Městyse Božejov - polní cestu NCH 4 v k. ú. Božejov. Projekt vycházel z komplexních pozemkových úprav v k. ú. Božejov.

Jedná se o novostavbu Polní cesty NCH4 v extravilánu Městyse Božejov, jejíž význam je jednak ve zkvalitnění přístupu na jednotlivé pozemky a neméně důležitý význam je také v zpřístupnění krajiny turistům a cyklistům. Je umístěna východně od středu obce a rozvětvena na dva úseky. Začátek prvního úseku je v napojení na stávající účelovou komunikaci zpevněnou betonovými panely k místní ČOV, konec úseku je v napojení na místní komunikaci do Drbohlav. Druhý úsek polní cesty má začátek v prvním úseku a končí u odbočky k Božejovskému rybníku. Na polní cestě kategorie P 4,5/30 se základní šířkou 4,5m s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50mm je provedena 1 výhybna, sjezdy na sousední pozemky a 1 příčný rámový propustek přes místní potok, jako stavební objekt dle projektové dokumentace. Odvodnění povrchu vozovky je provedeno příčným a podélným sklonem přes krajnici do pravostranného příkopu zpevněného betonovými příkopovými tvárnicemi z důvodu zabránění vymílání dna příkopu.

Výstavba polní cesty byla dotována z Programu rozvoje venkova částkou takřka 10 mil. Kč. Celková investiční hodnota stavby ke dni předání činila téměř 12 mil. Kč.

Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydal Městský úřad Pelhřimov na začátku ledna 2015. Poté byla investice spojená s realizací díla převedena do majetku Městyse Božejov, na jejichž pozemcích byla stavba provedena.

Božejov 150603 004.JPG Božejov 150603 012.JPG Božejov 150603 013.JPG Božejov 150603 020.JPG