Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

V Kostelci u Kyjova se rodí dvě protipovodňové nádrže

V k. ú. Kostelec u Kyjova realizuje Pobočka Hodonín Státního pozemkového úřadu (SPÚ) současně dvě opatření protipovodňové ochrany, a to z prostředků Národního plánu obnovy. Jedná se o dvě stavby, které se potýkají s konkrétními problémy (složení půdy, výkyvy počasí, vysoký srážkový úhrn), přesto lze předpokládat jejich zdárné dokončení.

Kostelec u Kyjova

Obě stavby vychází z koncepce plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci návrhu komplexních úprav v k.ú Kostelec u Kyjova. Katastrální území obce je charakteristické velkou rozlohou povodí a rozsáhlými pozemky s intenzivní zemědělskou výrobou. Realizací těchto opatření dojde k ochraně přilehlých pozemků, ke zlepšení místní biodiverzity, k transformaci průchodu povodňové vlny do delšího časového úseku a ke snížení kulminačního průtoku v navazující části povodí. Součástí projektu jsou i výsadby zeleně v zemědělské krajině, které přispějí k lepšímu začlenění stavby do volné krajiny.

Místní samospráva je spokojená s přístupem jak zhotovitele stavby, tak i objednatele, kterým je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj.

Celková zasmluvněná cena díla činí 36 mil. Kč vč. DPH, z toho:

  • 14 mil. Kč vč. DPH pro Suchý poldr SN1 s příkopy, přístupovými cestami, výsadbou a zajištěním následné péče o zeleň po dobu tří let
  • 22 mil. Kč vč. DPH pro Suchý poldr SN2 s příkopy, přístupovými cestami, výsadbou a zajištěním následné péče o zeleň po dobu tří let

Výstavba probíhá od 25.9.2023 do 5.6.2024.

Informace ke stažení o projektu Suchý poldr SN1

Informace ke stažení o projektu Suchý poldr SN2