Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úvodní jednání Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sušany

Katastrální území Sušany patří do územní správy obce Strupčice. Jedná se o krajinu z 90 % využívanou pro zemědělské konvenční hospodaření. Katastrální území se nalézá v okrese Chomutov, situováno mezi okresy Chomutov a Most, poblíž povrchového dolu Vršany. Tento důl vznikl propojením velkolomů Vršany a Jana Švermy. Stále má přes 300 milionů tun uhelných zásob, tudíž předpokládaná těžba je do roku 2052. Po vytěžení dolu je plánováno zatopení. Již v současné době jsou části dolu rekultivovány a osidlovány muflony.

Úvodní jednání proběhlo dne 13. 10. 2021 v sále kulturního domu Trio ve Strupčicích.

Komplexní pozemková úprava byla zahájena 20. 2. 2014 veřejnou vyhláškou, a to na základě žádostí majoritních vlastníku přesahujících 66 % výměry zemědělské půdy.

Celková výměra řešeného území dosahuje 756 ha. Na úvodní jednání bylo pozváno 69 účastníků, z toho 45 vlastníků zemědělské půdy zájmového území.

Po úvodním slově starosty bylo slovo předáno pracovnici pobočky, která představila zpracovatele pozemkových úprav firmu GEOREAL spol. s r.o..

Dále byli přítomní účastníci seznámeni s pojmem pozemkových úprav a přibližným harmonogramem. Zpracovatel doplnil jednání o vysvětlení odborných pojmů a zodpověděl dotazy, které byly vzneseny na konci jednání v průběhu diskuse.

V rámci úvodního jednání byl zvolen bod pro měření vzdálenosti, a to kostel Sv. Marka v Sušanech. Rovněž byl zvolen pětičlenný sbor zástupců.

Po ukončení úvodního jednání proběhlo ještě první jednání sboru zástupců, kde byl zvolen předseda, byl předložen jednací řád a byla konzultována problematická místa řešeného území.

 

Sušany