Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Zpráva o činnosti KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Benešov

Společná zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Postupice Polní cesta HPC 1 v k. ú. Postupice

Středočeský kraj patří svou velikostí, počtem obcí i obyvatel mezi největší kraje České republiky. Součástí Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj je i Pobočka Benešov, jež působí v hranicích okresu Benešov, který rozlohou rovněž patří k největším okresům. Výměra zemědělské půdy činí cca 100 000 ha. Nachází se v jihovýchodní části kraje a územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí evropské pevniny. Krajina vyniká nad jiné především svou pestrostí. Pahorkatina odráží  rozmanitost přírodních stanovišť a dále i  pestrost fauny a flóry. Stejně se projevuje i ve způsobech hospodářského využití krajiny, která má vyšší zastoupení lesů, zatímco zemědělská půda je pouze průměrné jakosti.

Provádění komplexních pozemkových úprav zde klade vysoké nároky na pracovníky pozemkového úřadu, ale i na zpracovatele, protože každý pozemek je jiný. Přesto se ve spolupráci s obcemi daří úspěšně úpravy provádět a jedním z výsledků je realizace společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v  katastrálním území Postupice, obec Postupice.

V roce 2015 byla dokončena polní cesta HPC 1, která zpřístupnila nejen nové zemědělské pozemky, ale i lesy, čímž umožnila lepší hospodaření zemědělcům i vlastníkům lesů. Cesta je i s krajnicemi 5 m široká a její únosnost zaručuje bezpečný přesun těžké zemědělské i lesní techniky. Nová cesta také spojila obec Postupice s osadou Roubíčkova Lhota a zpřístupnila samotu Kuklík, která byla dříve  prakticky nedostupná i pro lékaře a hasiče. Stav před realizací a po realizaci je dobře patrný i z přiložených fotografií.

Parametry cesty:

Polní cesta s ozeleněním

Délka cesty: 1,13 km

Šířka cesty: s krajnicemi 5 m

Překonává dva malé vodní toky

Na cestě jsou tři výhybny

Celková pořizovací hodnota cesty včetně DPH: 6 386 810,- Kč

 

str_001.jpg

str_002.jpg