Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář v Praze: Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa

ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i (VÚMOP), 

si vás dovolují pozvat na celostátní odborný seminář

Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa

 
Seminář je určen pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, zpracovatele pozemkových úprav, odborníky a studenty těchto oborů.
 

Organizační pokyny pro Prahu
 
Více infomací níže, nebo v samostatném PDF dokumentu
 

Odkaz na přihlášku

 

Místo konání   Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, posluchárna C206,
Termín konání 24. 5. 2022, Prezence účastníků od 8:30
Účastnický poplatek
Základní účastnický poplatek činí 1000 Kč.
Členové ČMKPÚ, pracovníci SPÚ, studenti (mimo ČVUT) 750 Kč.
Pracovníci a studenti ČVUT zdarma.
Vložné prosím uhraďte bankovním převodem na účet č. 204112776/0300. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel není plátcem DPH.
Na semináři účastníkům vystavíme potvrzení o zaplacení vložného (daňový doklad), případně můžeme předem vystavit zálohovou fakturu (prosím, uveďte v přihlášce).
V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací. Součástí vložného je občerstvení a oběd.
Přihláška
Na seminář je nutné se přihlásit do 18. 5. 2022. Účastníci z SPÚ ČR se na seminář hlásí hromadně. Ostatní zájemci o seminář mohou vyplnit přihlášku on-line. Vyplněním a odesláním přihlášky udělujete souhlas ČMKPÚ z.s. se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu této přihlášky byly po dobu deseti let zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.
 
Přílohy Poslední aktualizace
Pozvánka na seminář 24.5. 2022 Praha
soubor pdfNové okno( PDF, 4.9 MB)
11.5.2022