Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Rekonstrukce polní cesty a brodu v k.ú. Chodouň

Realizace – Pobočka Beroun Zpřístupnění pozemků - rekonstrukce polní cesty C26 a brodu v k. ú. Chodouň

Tato realizace byla provedena v rámci dokončených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chodouň.

Investor:  ČR, Státní pozemkový úřad, Pobočka Beroun

Zhotovitel stavby: Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.

Projektová dokumentace: AGROPLÁN spol. s r. o.

Celková investiční hodnota: 1 735 609 Kč (včetně DPH)

Rok investice: 2013

 

str_003.jpg

Obr. 1: Brod z lomového kamene a komunikace s asfaltovým krytem

 

V rámci KoPÚ byl vyčleněn pozemek na tuto stavbu. Délka komunikace C26 činí 0,1122 km. Cesta přetíná brod z lomového kamene, který je uložen do betonu. V rámci výstavby byl rekonstruován propustek na konci cesty vpravo, vedoucí do zemědělského areálu. Záměrem stavby bylo zajištění vhodného přístupu na přilehlé zemědělské pozemky a propojení cest tak, aby zemědělská doprava neprojížděla uzavřeným areálem podniku, který se nachází v těsné blízkosti.

Cesta slouží především k dopravě zemědělských produktů, ale také může sloužit jako cyklostezka. Komunikace je opatřena asfaltovým krytem. Cesta by měla zlepšit prostupnost krajiny. Komunikace je po obou stranách napojena na jiné polní cesty. Výstavba probíhala ve volném terénu na okraji intravilánu na stávající částečně zpevněné cestě.  Jedná se o polní cestu se sezónním provozem.

Vlastníkem a správcem komunikace je obec Chodouň. Pozemkový úřad tuto stavbu obci po kolaudaci předal.

Brod je zhotoven z lomového kamene a uložen do betonového lože. Podklad je tvořen vrstvou štěrkopísku. Brod byl dále zpevněn položením geomříže. V horní části brod navazuje na zpevněné koryto potoka. Na dolní části brodu byl vybudován snížený práh, který zajistí nevymílání paty brodu.

 str_004.jpg

Obr. 2: Brod a nová komunikace