Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ocenění Středočeského kraje

Pobočky Mělník, Pobočka Kutná Hora Ministr ocenil KPÚ pro Středočeský kraj

 

Dne 24. února 2015 se v Hlavním sále Senátu PČR pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky konalo slavnostní vyhlášení 8. ročníku soutěže Společné zařízení roku 2014 pořádané Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova v odborné spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. První místa putovala do krajů Jihomoravského, Zlínského a Jihočeského. Středočeský kraj v této soutěži obdržel dvě ceny za třetí místo. Pobočka Mělník si odnesla cenu v kategorii zpřístupnění pozemků za realizaci polní cesty VPC6 ve Vidimi v délce 1,2 km. Stavba byla realizována v objemu celkových nákladů 5,3 mil Kč v rámci komplexních pozemkových úprav. Z evropského dotačního Programu rozvoje venkova bylo financováno 4,9 mil Kč a ze státního rozpočtu pak pouze 0,4 mil Kč. Pobočka Kutná Hora získala cenu v kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí za společné zařízení Biokoridor

a biocentrum v katastrálním území Kozohlody. Náklady na tuto akci ve výši 2,8 mil Kč byly financovány ze státního rozpočtu. Po dokončení akcí byla obě zařízení předána do majetku místním obcím.