Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

MAS Podlipansko: Exkurze I Biokoridor, biocentrum, FVE

Exkurze – prohlídka realizací krajinných opatření po komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dvory na Nymbursku s prohlídkou soukromé FVE.
Pozvánka na 7. 11. 2022Akce je pořádána jako součást Místních dní pro klima a energii 2022, pořádaných MAS Podlipansko, o.p.s. v rámci projektu Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii.
Uvidíte vysázený biokoridor a nové polní cesty realizované Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Nymburk, revitalizaci vodního toku Liduška se třemi biocentry a využití fotovoltaické elektrárny. Vše realizováno za příjemné spolupráce úřadů a soukromého vlastníka. Průvodcem bude Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí pobočky SPÚ Nymburk a pan Vladimír Pokorný, majitel pozemků.
 
Setkání na adrese Veleliby čp. 3, Zdonín zámeček (GPS 50.2055436N, 15.0235319E) ve 13 hod.
 
Předběžné přihlášky na adrese: energo.ceparova@gmail.com, +420 736 249 059 nebo zde:
 
V případě zájmu bude z centra Nymburka vypraven autobus do místa setkání.
 
Projekt Pakt starostů Podlipanska je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz