Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Prahu

Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Prahu

Některé městské části na území hl. m. Prahy se potýkají s nedostatkem kapacity v základních a mateřských školách včetně příslušného zázemí. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu, proto vychází v tomto směru městským částem vstříc a umožňuje výstavbu v rámci rozšíření stávajících mateřských škol, výstavbu zcela nových či převody přilehlých pozemků pro revitalizaci a umístění dětských hřišť v zahradách mateřských škol.

V roce 2014 byly již realizovány převody např. v MČ Praha Slivenec, kde na předmětném pozemku proběhly zahradní a terénní úpravy v souvislosti s rekonstrukcí zahrady u ZŠ a MŠ Praha – Slivenec a v MČ Praha – Březiněves, kde proběhla přístavba mateřské školy a tím byla výrazně zvýšena její stávající kapacita. Této akci předcházel i bezúplatný převod přilehlé zahrady pro mateřskou školu. V současné době je připravována realizace výstavby nové mateřské školy v MČ Praha – Štěrboholy včetně parkové obslužné komunikace.

Dále Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu, umožňuje investiční záměry v rámci čistíren odpadních vod, neboť v posledních několika letech došlo na území hl. m. Prahy k vysokému nárůstu nové výstavby na nových rozvojových plochách. Zejména na území jednotlivých městských částí, které jsou odkanalizovány na pobočné čistírny odpadních vod, vyvolává nárůst obyvatel a produkce odpadních vod problémy s kapacitní nedostatečností čistíren. V souvislosti s tím, byly povoleny např. akce „PČOV Nedvězí – rekonstrukce“, „PČOV Uhříněves – Dubeč – intenzifikace“, „PČOV Královice – rozšíření“.