Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Hlasujte pro Kublov v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2022

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Beroun přihlásila realizaci poldru Kublov do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022. Pomozte nám vyšvihnout tuto realizaci sloužící k zadržení vody v krajině ve veřejném hlasování.

Aktuálně až do 28.9.2022 do 24:00 probíhá veřejné hlasování o Cenu veřejnosti CNN Prima NEWS a výsledky hlasování budou oznámeny během slavnostního večera.  

Hlasovat pro naši realizace pod číslem 8 můžete přímo na stránkách soutěže - na tomto odkazu.

Realizace byla provedena v rámci zapsaných a schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kublov, které byly zapsány do katastru nemovitostí v roce 2016. Obec Kublov se nachází ve Středočeském kraji v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, ve vzdálenosti 16km od Berouna a přibližně ve stejné vzdálenosti od Hořovic. V Kublově se narodil hudební skladatel a pedagog Josef Leopold Zvonař, významná osobnost Českého národního obrození. Realizace poldru byla provedena jako první v daném katastru v roce 2020 a skládá se z hráze, požeráku a bezpečnostního přelivu. Financování tohoto projektu bylo provedeno z veřejného státního rozpočtu.

Poldr v k.ú. Kublov vznikl v souladu s platným a schváleným plánem společných zařízení a byl zvolena jako priorita na žádost obce Kublov. Primárně slouží k zadržení vody v krajině. Poldr má zároveň i ochrannou funkci a chrání intravilán obce před náhlou přívalovou vodou, která se zde již v minulosti vyskytla. Poldr byl vytvořen přehrazením vodního toku Kublovský potok.

Poldr Kublov je vodní dílo, které slouží k protipovodňové ochraně. I když je vytvořeno přehrazením vodního toku, za hrází se však voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec (suchá nádrž či suchý poldr), nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně (polosuchý poldr). 

K akumulaci vody dochází především během povodní, čímž se transformuje povodňová vlna, která pak působí menší či žádné škody. V poldru také sedimentují erodované částice a vodní nádrže níže na toku se tak chrání před zanášením. Plocha poldru bývá zemědělsky využívána, zpravidla jako trvalý travní porost, může být také ponechána jako mokřad. 

V prostoru na hrázi a pod hrází byly vysázeny vrby a duby z důvodu zpevnění tělesa hráze.

Již rok po realizaci díla se v prostoru zátopy vyskytly samovolně vodní rostliny i živočichové, např. i čáp černý, který je v Česku stále řazen mezi silně ohrožené ptáky. Dílo je hojně využíváno i jako cílová destinace k procházkám místních obyvatel.  

Kublov_Hotové dílo 2022.jpg 

Poldr v k.ú. Kublov  - foceno v roce 2021

 

Investor: Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha, Pobočka Beroun
Zhotovitel stavby: PAS Natura s.r.o.
Projektová dokumentace: INGUTIS, spol. s r. o.
Autorský dozor investora: INGUTIS, spol. s r. o.
Technický dozor investora: Amitera s.r.o.
Celková cena díla: 6.521.900,00,- Kč vč. DPH
Rok investice: 2020

Parametry díla:
Kóta koruny hráze: 445 m.n.m.
Šířka koruny hráze: 3 m
Délka hráze: 177 m
Max. výška hráze: 4,2 m
Kóta hladiny hmax: 444,87 m n. m.
Plocha hladiny při hmax: 11 038 m2
Celkový objem při hmax: 20 288 m3
Max. hloubka při hmax: 3,52 m