Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Exkurze nejen po realizacích krajinářských opatření

V pondělí 7. listopadu 2022 MAS Podlipansko ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Nymburk uspořádal exkurzi po realizacích krajinářských opatření po komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Dvory u Nymburku.

Příjemným odpolednem zalitým podzimním sluncem přítomné provázel Ing. Zdeněk Jahn, CSs., vedoucí Pobočky Nymburk Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a majitel pozemků pan Vladimír Pokorný. Celá revitalizace vodního toku Liduška se vznikem tůní a mokřadů je vzácným příkladem spolupráce úřadů a vlastníků pozemků, kteří se dobře starají o půdu a přírodu, která je živí.

20221107_MAS Podlipansko.jpg 20221107_MAS Podlipansko (2).jpg

Byla vytvořena biocentra s vodními plochami, kde hnízdí nejen divoké kachny a labutě, ale také volavky popelavé, husnice nilské a drobné zpěvné ptactvo. V tůních se prohání kapři. Vybudovány byly nové travnaté polní cesty s doprovodnou zelení, vytěžená zemina byla ponechána v místě a vytvořila tzv. zemníky, zelené kopce. Najdete zde také zajímavou výsadbu ve tvaru loga zemědělské společnosti majitelů pozemku.

Celkově práce probíhaly postupně v letech 2006-2019 a výsledná oáza klidu plní nejen funkci krajinnou a vodohospodářskou, ale také doplňkovou rekreační a estetickou. Ke shlédnutí byly i další počiny SPÚ - vysázený biokoridor a novou polní cestu s doprovodnou zelení.

20221107_MAS Podlipansko (3).jpg 20221107_MAS Podlipansko (4).jpg

Zajímavou doplňkovou částí exkurze byla prohlídka fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem cca 500kWp, během které pan Radek Holub poskytl informace jak o její realizaci, tak o problematice jejího současného provozu. Zmíněno bylo i téma komunitní energetiky.

Na závěr po přejezdu do Nymburku, odprezentoval Ing. Zděněk Jahn vybrané projekty SPÚ, pobočky Nymburk, v celém jeho území.

MAS Podlipansko děkuje za spolupráci a bude se těšit na další v následujících letech.

zdroj: Exkurze nejen po realizacích krajinářských opatření (podlipansko.cz)