Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Putovní výstava Krajského pozemkového úřadu Ústeckého kraje v Lounech už jen do 25. 11. 2022

Státní pozemkový úřad, Krajský úřad Ústeckého kraje, přesunul výstavu realizací pozemkových úprav do Loun, kde je k vidění v prostorách foyer Vrchlického divadla v termínu od 3. 10. 2022 do 25. 11. 2022.

Výstava realizací poboček krajského pozemkového úřadu byla zahájena již v loňském roce u příležitosti výročí 30 let založení pozemkových úřadů. Od září loňského roku byla k vidění v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje, poté se přesunula do prostor Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, kde sloužila k osvětě oboru pozemkových úprav. Následně výstava přes okresy Děčín, Chomutov a Litoměřice doputovala až do Loun, kde končí.

Členění výstavních panelů je uspořádáno do základních opatření řešících zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Cílem výstavy je zvýšit celkové povědomí široké veřejnosti o přínosech a možnostech pozemkových úprav formou prezentace zrealizovaných společných zařízení navržených při pozemkových úpravách a o práci pozemkových úřadů.

Návštěvníci si tak mohou prohlédnout například fotografie projektů realizací cest, průlehů, větrolamů, vodohospodářských opatření, ale i realizací oprav kapliček jako významných krajinotvorných prvků.

Lounský okres, pro který je charakteristická intenzivně obdělávaná půda, ať již pro pěstování chmele nebo další zemědělskou velkovýrobu, reprezentují lokální biokoridory v k. ú. Holedeč a v k. ú. Stránky, polní cesty v k. ú. Běsno, Petrohrad, Kryry, Vroutek, Židovice a zatravněná údolnice v k. ú. Siřem.   

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

Ing. Jana Vernerová
Vedoucí pobočky
Pobočka Louny
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

 

Snímek1.PNG