Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Putovní výstava ČAS na léto zakotvila v Olomouci

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj a Pobočka Olomouc připravil putovní výstavu ČAS realizací pozemkových úprav k 30. výročí založení pozemkových úřadů. Výstava je k vidění během letních měsíců až do konce srpna 2022 ve foyer sídla Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj a Pobočky Olomouc na adrese Blanická 383/1 v Olomouci.

Státní pozemkový úřad připravil putovní výstavu s příznačným názvem ČAS již v roce 2021. Pro veřejnost je připraveno 13 výstavních panelů, které ukazují, jakou roli čas sehrál či sehrává u našich realizací a aktivit v české krajině. Každému kraji je věnován jeden panel s nejzajímavější realizací. K vidění jsou různá opatření, která řeší zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Na panelech jsou zobrazeny nejen realizace v rámci pozemkových úprav dokumentující čas a aktivity pozemkových úřadů v krajině, ale i aktivity patřící do agendy správy majetku státu.

Cílem výstavy je prezentace zrealizovaných společných zařízení navržených při pozemkových úpravách a práce pozemkových úřadů. Dalším důležitým cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech pozemkových úprav a o jejich přínosu pro krajinu.

Návštěvníci si tak mohou prohlédnout obnovu sakrální stavby v Dolním Kramolíně, protipovodňové opatření v Kobeřicích, které bylo zkolaudováno doslova za pět dvanáct a počasí brzy prověřilo jeho funkčnost nebo vznik biokoridoru Běchary v Královéhradeckém kraji.

Právě Olomoucký kraj reprezentuje lokální biocentrum v Čelčicích. Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 byly realizovány v katastrálním území Čelčice. Celková délka zrealizovaných polních cest je 2,4 km v kategorii P 4/30. Povrch je z asfaltového betonu a travního porostu. Polní cesty zabezpečují zpřístupnění nově navržených pozemků jednotlivým vlastníkům a uživatelům pozemků, zlepšují průchodnost krajiny, zajišťují pohodlný přístup k samotnému biocentru a nádrži a jsou též hojně využívány veřejností.

Víceúčelová nádrž je umístěna na soutoku vodotečí Okenná a Trávnička jako průtočná. Celková plocha vodní nádrže je 4,60 ha, akumulační prostor je 63 500 m3, maximální hloubka 2,30 m.

Součástí nádrže je i ostrov o ploše 0,5 ha, který byl vytvořen z přebytečné zeminy. Na ostrově a v okolí vodní nádrže je provedena výsadba lokálního biocentra LBC 7. Celkem bylo vysazeno 453 stromů, 3732 ks keřů a 440 ks mokřadních bylin.

Účelem nádrže je zadržení vody v krajině. Vodní nádrž s ostrůvkem, litorálním pásmem a okolním biocentrem se velmi brzy stala domovem mnoha druhů vodního ptactva a živočichů. Zadržená povrchová voda v samotné nádrži se výrazně podílí na zvýšení hladiny podzemních vod ve svém okolí a nelze opomenout i na její protipovodňovou funkci.

V roce 2018 proběhlo v Horní komoře Parlamentu České republiky – Senátu, vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže Žít krajinou. Pobočka Prostějov se s Čelčickým projektem umístila na I. místě v kategorii „Tvorba a ochrana krajiny“ a rovněž si odnesla také speciální cenu Státního pozemkového úřadu.

V průběhu roku se bude výstava přemisťovat.

Sledujte nás.

 

Výstava ČAS.Olomouc.png