Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Exkurze pro mladé a začínající zemědělce probíhala na sněhu

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Střední odbornou školou Poděbrady v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov uspořádali exkurzi za projekty Programu rozvoje venkova pro mladé a začínající zemědělce v úterý 5. prosince. Jelikož exkurze probíhala na Nymbursku a Poděbradsku, tak se odborného výkladu týkajícího se pozemkových úprav ujmul Zdeněk Jahn, vedoucí pobočky Nymburk Státního pozemkového úřadu (SPÚ).

Cílem celé akce bylo přiblížit mladým a začínajícím zemědělcům možnosti v oblasti čerpání dotací z pestré škály národních i evropských dotačních programů se zaměřením na inspirativní projekty realizované z Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV), podrobněji seznámit účastníky s podporou inovací a zemědělské činnosti šetrné k přírodě a intervencemi Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027.

Exkurze pro mladé zemědělce s CSV

V odpoledních hodinách, Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk Státního pozemkového úřadu, mladým zemědělcům představil, co to jsou pozemkové úpravy včetně společných zařízení na projektu PRV „Polní cesty C11 a C15 v k.ú. Pojedy a Sovenice“, operace Pozemkové úpravy. Více o sovenickýc cestách si můžete přečíst zde.

Exkurze pro mladé zemědělce s CSV

Exkurze byla o to zajímavější vzhledem k nebývalému množství sněhu, což je v oblasti Polabí, kde se pohybujeme v maximální nadmořské výšce mezi 150 a 300 metry, celkem raritou. Díky kvalitní půdě a příznivým klimatickým podmínkám je intenzivně zemědělsky využívané. Jedná se převážně o polní, intenzivně zemědělsky využívanou krajinu s pěstováním teplomilných plodin.