Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozvánka na 23. regionální odborný seminář a workshop o pozemkových úpravách

Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond, ČMKPÚ a Státní pozemkový úřad si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
dovoluje pozvat na tradiční, letos již 23. regionální odborný seminář a workshop o pozemkových úpravách

TÉMA REGIONÁLNÍHO ODBORNÉHO SEMINÁŘE: Aktuální téma v KoPÚ - VLIV KLIMATICKÝCH ZMĚN NA ZPRACOVÁNÍ KoPÚ

Regionální odborný seminář proběhne dne 22. září (čtvrtek) 2022
Místo konání: Kulturní dům Dlouhá Loučka, 569 43 Dlouhá Loučka, SOUŘADNICE KULTURNÍHO DOMU: 49.7021736N, 16.6420656E

Regionální odborný seminář je určen pro projektanty pozemkových úprav, zeměměřiče, pracovníky pozemkových úřadů a katastrálních pracovišť, starosty
obcí, zástupce místních akčních skupin a širokou veřejnost.

Časový průběh semináře:
8:30 – 9:00 prezence
9:00 – 12:00 dopolední programový blok
12:00 – 13:00 občerstvení, přestávka na oběd
13:00 – 15:30 exkurze
15:30 – 16:30 valná hromada ČMKPÚ VČ-volba nového představenstva

Odborné přednášky:
1.Zahájení ….................................................................................. 9:00 - 9:20
Ing. Zbyněk Pilař – předseda Východočeské oblastní pobočky ČMKPÚ
Mgr. Jaroslava Kosejková – SPÚ, OPÚ
2. Zhodnocení PRV v letech 2014-2020..….……………………... 9:20 - 9:40
Mgr. Jaroslava Kosejková – SPÚ, OPÚ
3. Význam KoPÚ pro obec…………….…………………….9:40-10:00
Mgr. Libor Cach – starosta Dlouhé Loučky
4. Řešení a realizace komplexních pozemkových úprav
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji ……….... 10:00-10:20
Ing. Petr Lázňovský – ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ing. Miroslav Kučera- ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
5. Změna vyhlášky 13/2014 a metodiky pro provádění pozemkových
úprav…………………………………………………………...10:20-11:20
Ing. Josef Havelka – SPÚ Vedoucí oddělení řízení pozemkových úprav
6. Představení Celostátní sítě pro venkov a jejích aktivit, Pozemkové úpravy
v rámci Programu rozvoje venkova ...........................................11:20-11:40
Ing. Miroslava Stárková – Státní zemědělský intervenční fond
7. Prezentace staveb financovaných z PRV v části okresu
Svitavy...………………………………………………..... 11:40-12:00
Ing. Miloš Šimek- SPÚ, vedoucí pobočky Svitavy

8. Oběd........................................................................................ 12:00-13:00

9. Exkurze - realizovaná společná zařízení v k.ú. Dlouhá Loučka ,
polní cesta v k.ú. Vendolí a stavby financované z prostředků Programu rozvoje venkova ………………………….………………...…..13:00-15:30
Ing. Miloš Šimek- pracovník SPÚ, Pobočka Svitavy
Ing. Jaroslav Tměj – Agroprojekce Litomyšl
10. Valná hromada ČMKPÚ-VČ………………………………...15.30-16.30

Odborný garant semináře: Ing. Zbyněk Pilař, Východočeská oblastní pobočka ČMKPÚ
E-mail: pilar@gappardubice.cz ,
tel.: 603 831 118

Ing. Jaroslav Tměj – Agroprojekce Litomyšl
E-mail: tmej@agroprojekce.cz , tel.: 602 479 435

Návratky zasílejte na organizačního garanta : do 16.9.2022
Kamila Vojtěchová
Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 724 922 758
E-mail: vojtechova@agroprojekce.cz

Přihlášku je možno poslat e-mailem.
Má-li někdo potřebu platit členský příspěvek z účtu, napište toto v návratce a bude Vám zasláno vyúčtování.
Číslo našeho účtu: 342401664/0600 VS: IČO firmy či úřadu
Účastnický poplatek:
Bez poplatku.

Občerstvení zajištěno.

Upozorňujeme účastníky, že musí dodržet protiepidemická opatření platná v době konání konference.

UPORNĚNÍ PRO ČLENY ČMKPÚ-VČ :
Prosíme o včasný příjezd. Budou vybírány členské příspěvky 300.-Kč pro rok 2022-( kdo ještě nezaplatil ) a je třeba provést prezenci včas.
PO UKONČENÍ KONFERENCE V 15.30 SE BUDE KONAT VALNÁ HROMADA A VOLBA NOVÉHO PŘEDSTAVENSTVA ČMKPÚ-VČ A VOLBA DELEGÁTŮ DO PRAHY PRO VOLBY CELOREPUBLIKOVÉHO PŘEDSTAVENSTVA ČMKPÚ.

Poznámka: Akce je schválena vedením SPÚ.

Dedikace: workshop se koná v rámci řešení projektu TH03030058 „Postupy komplementace geodat a specifických dat bezkontaktními měřickými metodami ve prospěch důsledného uplatňování koncepčních nástrojů komplexních pozemkových úprav“