Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pozemkové úpravy pomohly obci Dobrochov v mezinárodní soutěži Evropská kvetoucí sídla

Dne 25.06.2022 navštívila obec Dobrochov v okrese Prostějov v Olomouckém kraji hodnotící komise mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla). Obec Dobrochov do této soutěže postoupila jako národní vítěz soutěže Zelená stuha ČR v roce 2019.

Přestože se návštěva komise uskutečnila díky covidovým opatřením až s dvouletým zpožděním, byl komisi prezentován jedinečný přístup obce Dobrochov k sídelní i zemědělské krajině, který je založen na využití širokého okruhu typů ploch zeleně od výsadeb květin, přes obecní park s rekreační plochou až po rozsáhlé výsadby zeleně v krajině podporující životní prostředí, udržitelný rozvoj a turismus.

Základním předpokladem pro realizaci všech krajinných opatření bylo zpracování plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, které v katastru obce proběhly v letech 2008–2018. Proto se prezentace zúčastnil i Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Státního pozemkového úřadu, který hodnotící komisi stručné seznámil s procesem pozemkových úprav v České republice a jejich hlavními cíli a prioritami. V pozemkových úpravách bylo v okolí obce Dobrochov vyčleněno více než 10 ha půdy na opatření sloužící k zadržení vody v krajině, ochranu obce před účinky bleskových povodní a doplnění zeleně do intenzivně zemědělsky užívané pahorkatiny Hané. Prezentace se uskutečnila v nivě Dobrochovského potoka, kde bylo realizováno lokální biocentrum LBC 2 se soustavou tří mokřadních tůní a navazujícími liniovými výsadbami zeleně, které byly citlivě a účelně zakomponovány do zdejší hanácké krajiny.

Reportáž regionální televize TV MORAVA:  https://1url.cz/Pritn

 Zpracoval: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

 Kontakt pro média:
Petra Kazdová
Tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz202207_Dobrochov_fotoweb.PNG