Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Poldr Kublov získal Zvláštní cenu za stavbu prospěšnou pro životní prostředí

Praha, 30. září 2022 - Státní pozemkový úřad (SPÚ), respektive Pobočka Beroun, si odnesl Zvláštní cenu za stavbu prospěšnou pro životní prostředí za realizaci "Poldr Kublov" ze slavnostního vyhlášení 9. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022, které se uskutečnilo ve čtvrtek 29. září 2022 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře. Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

"Děkujeme porotě. Velmi si vážíme toho, že na první pohled atypický projekt pro tuto soutěž "Poldr Kublov" získal Zvláštní cenu za stavbu prospěšnou pro životní prostředí. Hospodaření s vodou v krajině je vzhledem ke klimatické změně více než nutností. Pokud se dílo podaří a je ku prospěchu občanů, krajině i životnímu prostředí je radost hned několikanásobná!" uvedl k ocenění Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Stavba roku Středočeského kraje 2022: všichni ocenění

Státní pozemkový úřad se snaží přihlašovat své veřejně prospěšné stavby a realizace do různých soutěží, aby poukázal na nutnost dlouhodobé vize uspořádání české krajiny zejména v souvislostech s klimtickou změnou a s tím souvisejícího hospodaření s vodou a nutnosti jejího zadržování v krajině.  Poldr Kublov ve Středočeském kraji byl přihlášen do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022. V hlasování o ceně veřejnosti skončil na 2. místě s počtem 1609 hlasů a odnesl si Zvláštní cenu za stavbu prospěšnou pro životní prostředí. Porota ocenila důležité vodní dílo, které je určené k protipovodňové ochraně.  K akumulaci vody dochází hlavně během povodní, čímž se transformuje povodňová vlna, která pak působí minimální či žádné škody. Poldr je důležitý i pro zadržování vody v krajině. Oceněna byla důležitá a významná stavba přímo související s ochranou životního prostředí.

Stavba roku Středočeského kraje 2022: Andrea Čápová přebírá ocenění

Realizace byla provedena v rámci zapsaných a schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kublov, které byly zapsány do katastru nemovitostí v roce 2016. Obec Kublov se nachází ve Středočeském kraji v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, ve vzdálenosti 16km od Berouna a přibližně ve stejné vzdálenosti od Hořovic. V Kublově se narodil hudební skladatel a pedagog Josef Leopold Zvonař, významná osobnost Českého národního obrození. Realizace poldru byla provedena jako první v daném katastru v roce 2020 a skládá se z hráze, požeráku a bezpečnostního přelivu. Financování tohoto projektu bylo provedeno z veřejného státního rozpočtu.

Poldr v k.ú. Kublov vznikl v souladu s platným a schváleným plánem společných zařízení a byl zvolena jako priorita na žádost obce Kublov. Primárně slouží k zadržení vody v krajině. Poldr má zároveň i ochrannou funkci a chrání intravilán obce před náhlou přívalovou vodou, která se zde již v minulosti vyskytla. Poldr byl vytvořen přehrazením vodního toku Kublovský potok.

Poldr Kublov je vodní dílo, které slouží k protipovodňové ochraně. I když je vytvořeno přehrazením vodního toku, za hrází se však voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec (suchá nádrž či suchý poldr), nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně (polosuchý poldr).

Kublov Hotové dílo 2022

K akumulaci vody dochází především během povodní, čímž se transformuje povodňová vlna, která pak působí menší či žádné škody. V poldru také sedimentují erodované částice a vodní nádrže níže na toku se tak chrání před zanášením. Plocha poldru bývá zemědělsky využívána, zpravidla jako trvalý travní porost, může být také ponechána jako mokřad.

V prostoru na hrázi a pod hrází byly vysázeny vrby a duby z důvodu zpevnění tělesa hráze.

Již rok po realizaci díla se v prostoru zátopy vyskytly samovolně vodní rostliny i živočichové, např. i čáp černý, který je v Česku stále řazen mezi silně ohrožené ptáky. Dílo je hojně využíváno i jako cílová destinace k procházkám místních obyvatel.

Investor: Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha, Pobočka Beroun
Zhotovitel stavby: PAS Natura s.r.o.
Projektová dokumentace: INGUTIS, spol. s r. o.
Autorský dozor investora: INGUTIS, spol. s r. o.
Technický dozor investora: Amitera s.r.o.
Celková cena díla: 6.521.900,00,- Kč vč. DPH
Rok investice: 2020

Parametry díla:
Kóta koruny hráze: 445 m.n.m.
Šířka koruny hráze: 3 m
Délka hráze: 177 m
Max. výška hráze: 4,2 m
Kóta hladiny hmax: 444,87 m n. m.
Plocha hladiny při hmax: 11 038 m2
Celkový objem při hmax: 20 288 m3
Max. hloubka při hmax: 3,52 m

Více informací o soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2022 a výhercích naleznete zde.

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz