Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Plzeňský

Oznámení o uzavření provozu Pobočky Domažlice

Z provozních důvodu (havárie vodovodu) bude v úterý 11. 12. 2018 uzavřena Pobočka Domažlice (KPÚ pro Plzeňský kraj)....

Oznámení o částečném omezení provozu Pobočky Plzeň

Z důvodu malování kanceláří bude ve dnech úterý 30. 10. až úterý 6.11.2018 částečně omezen provoz Pobočky Plzeň (KPÚ pro Plzeňský kraj). Chod pobočky bude zajištěn....

Komplexní pozemková úprava a realizace plánu společných zařízení s výstavbou dvou polních cest v katastrálním území Hodousice v okrese Klatovy

Komplexní pozemková úprava (KoPÚ) v k. ú. Hodousice byla zahájena v roce 2008 na základě podnětu Města Nýrska a na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním území Hodousice. Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú....

Setkání pracovníků orgánů územního plánování obcí s rozšířenou působností v rámci Plzeňského kraje s účastí zástupců Státního pozemkového úřadu

Spolupráce Státního pozemkového úřadu s orgány územního plánování přináší předávání zkušeností v oblasti komplexních pozemkových úprav, hlavně v oblasti zpracování plánu společných zařízení....

Realizace veřejné zakázky ,,Studie odtokových poměrů“ pro vybraná katastrální území na Měčínsku

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, nechal vypracovat „Studii odtokových poměrů“ v katastrálním území Nedanice, Nedaničky, Třebýcina, Kroměždice, Myslovice, Předslav, Měchlupy u Předslavi a Makov u Předslavi....

Realizace převodů pozemků pro organizační složky Ministerstva životního prostředí

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, oddělení privatizace a převodů, připravuje v rámci své kompetence převody pozemků z příslušnosti správy SPÚ do příslušnosti hospodařit s majetkem státu ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím v působnosti MŽP....

Komplexní pozemková úprava v Klenčí pod Čerchovem

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice svolal na den 30. 9. 2015 úvodní jednání v rámci probíhající komplexní pozemkové úpravy v Klenčí pod Čerchovem. Úvodní jednání se konalo v kulturním domě U Nádraží v Klenčí pod Čerchovem za účasti 155 vlastníků pozemků....

Modelový příklad správné praxe při projektování a realizaci vodohospodářských opatření - komplexní pozemková úprava Hněvnice, okres Plzeň-sever

Katastrální území Hněvnice se nachází severně od Plzně v povodí Vlkýšského potoka, který je v současnosti ve správě Státního pozemkového úřadu. Obec Hněvnice byla v období po roce 2002 opakovaně postižena bleskovými povodněmi, které způsobovaly škody na nemovitostech....

Státní pozemkový úřad jako partner projektu podporovaného v rámci aktivit Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury

V průběhu letošního roku se v Plzni i okolí uskutečnila celá řada akcí spojených pod hlavičkou aktivit Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury. Jedním z těchto dílčích programů je projekt nazvaný „Obnova krajiny česko-německého pohraničí“, jehož hlavní iniciátorkou a koordinátorkou byla paní architektka Ing. Klára Salzmann Ph.D....

Komplexní pozemková úpravy a realizace plánu společných zařízení s výstavbou polních v kú Žďár u Nalžovských Hor a Loužná

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Žďár u Nalžovských Hor byla zahájena v březnu 2001 na základě podnětu města Nalžovské Hory. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žďár u Nalžovských Hor nabylo právní moci v prosinci 2003....