Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

SPÚ se zúčastnil semináře pro starosty v Pardubickém kraji

Ve čtvrtek 23. února proběhl seminář pro starosty Příprava a financování adaptačních opatření na území Pardubického kraje. Svůj příspěvek na téma Financování a organizace pozemkových úprav v roce 2023 přednesl i Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj.

Zástupci Pardubického kraje a Institutu environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA) uspořádali seminář pro starosty obcí, kterých se dotknou plánovaná opatření ve vymezených lokalitách Pardubického kraje. Tato opatření mají za cíl adaptovat krajinu na změny klimatu.

Účastníci semináře se dozvěděli o možnostech financování širokého spektra opatření od energetických úspor v domácnosti až po rozsáhlá krajinná opatření prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Další možnost pro optimalizaci území představují i pozemkové úpravy nebo šetrnější hospodaření, o čemž byla na semináři řeč také.

Jak sdělil radní Pardubického kraje pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil, podařilo se přejít od příprav a plánů k realizacím konkrétních projektů, což považuje za velký úspěch. Na podzim loňského roku začali se stavbou protipovodňové ochrany ve Štěnci, která by měla být letos dokončena. Z předchozích etap se posunuli i s projekty výsadby v Jevíčku, krajinných úprav v Luži, revitalizací řeky Svitavy a Banínského potoka. 

Jak to všechno začalo?
Na počátku roku 2016 se v Pardubickém kraji zrodila myšlenka koncepčního řešení krajiny s přesahem na adaptaci území na klimatickou změnu a její dopady. Tento princip se odlišoval od dosavadního přístupu, kdy byla odděleně řešena nejrůznější témata v krajině jako protipovodňová ochrana, revitalizace, zajištění pitné vody, úprava komunikací či podpora zemědělství.
Tak vznikl Institut environmentálních výzkumů a aplikací - IEVA s projektem ReSAO, tedy Regionální strategií adaptačních opatření.
Není v ekonomických a technických možnostech jedné, dvou i tří institucí řešit celé území kraje najednou. Vzhledem ke stavu naší krajiny se jedná o běh na dlouhou trať, přinejmenším několik desetiletí. Cílem první etapy projektu ReSAO je celková priorizace území Pardubického kraje z hlediska návrhů adaptačních opatření. Jako základní územní jednotka byla vzata povodí IV. řádu z databáze DIBAVOD, kterých se v řešeném území nachází celkem 525. Úkolem bylo seřadit tato povodí od těch, která je účelné řešit prioritně, až po ta, co žádný aktivní zásah nepotřebují téměř nebo vůbec.

Zajímá vás toto téma více? Podrobnosti o činnosti institutu IEVA či projektu ReSAO naleznete na www.ieva.cz nebo na jejich FB stránkách. ??