Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Státní pozemkový úřad na odborné komisi Rady Olomouckého kraje

Na půdě Krajského úřadu Olomouckého kraje proběhlo 20. 6. 2023 zasedání „Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Rady Olomouckého kraje“. Na toto jednání byli pozváni zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, protože v programu jednání komise byl zařazen i bod „Realizace pozemkových úprav v Olomouckém kraji“.

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, JUDr. Roman Brnčal, LL.M., při této příležitosti seznámil přítomné s působením a hlavními činnostmi Státního pozemkového úřadu – pozemkové úpravy, správa majetku státu a převody majetku státu.

Při své prezentaci popsal chronologii pozemkových úprav a prezentoval některé realizace v Olomouckém kraji, s důrazem na „modrou a zelenou infrastrukturu“, které byly navrženy v rámci pozemkových úprav.

Roman Brnčal na 2023 zasedání „Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Rady Olomouckého kraje

Prezentace zrealizovaných společných zařízení a provádění pozemkových úprav sklidily velký ohlas zejména od starostů a zástupců obcí, členů komise.

Zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj rovněž připomněli dobrou spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Spolupráce probíhala zejména při vypracování „Prostorové analýzy pro návrh malých vodních nádrží“ a při „Adaptační strategii Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 – 2030“. V obou těchto materiálech mají pozemkové úpravy svoji nezastupitelnou a velkou roli.  

Zástupci obou institucí se shodli na potřebě pokračování provádění pozemkových úprav jako důležitého nástroje péče o krajinu a zmírňování důsledků probíhající klimatické změny.

 

Adaptační strategii Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 – 2030 si můžete stáhnout níže.

Přílohy Poslední aktualizace
Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 – 2030
soubor pdfNové okno( PDF, 4.81 MB)
23.6.2023