Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář „Komplexní pozemkové úpravy – nástroj rozvoje venkovské krajiny“ v Prostějově

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj uspořádala dne 10. 5. 2018 seminář na téma „Komplexní pozemkové úpravy – nástroj rozvoje venkovské krajiny“. Semináře se zúčastnili starostové a starostky obcí okresu Prostějov, kde doposud neproběhlo zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav, zástupci zemědělských subjektů a zájemci z řad odborné veřejnosti. Cílem semináře bylo přiblížit přítomným účastníkům proces komplexních pozemkových úprav a jejich přínos pro obec, vlastníky, uživatele a v neposlední řadě i pro venkovskou krajinu.

Účastníky semináře přivítal Roman Brnčal, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, a seznámil je s působností Státního pozemkového úřadu v agendách pozemkových úprav, správy a převodů majetku státu.

V další části semináře Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov, seznámil přítomné účastníky formou prezentace s problematikou komplexních pozemkových úprav jako jedinečného a klíčového nástroje pro rozvoj venkovské krajiny, které rovněž významně napomáhají rozvoji správního území jednotlivých obcí. Účastníkům byly podány podrobné informace k postupu pro podání žádosti o pozemkové úpravy a na praktických příkladech byl vysvětlen přínos pozemkových úprav pro vlastníky pozemků, dotčené obce a uživatele zemědělských pozemků.

Hana Cetkovská, odborná referentka Pobočky Prostějov, doplnila prezentované téma pozemkových úprav o problematiku monitoringu eroze zemědělské půdy, který ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., zajišťují určení zaměstnanci Státního pozemkového úřadu. Vysvětlen byl účel provádění monitoringu eroze a postup při hlášení a evidování případné erozní události.

Následně proběhla diskuse k prezentovaným tématům, ve které byla zdůrazněna nezbytnost vzájemné spolupráce pozemkového úřadu, vedení obcí, rozhodujících vlastníků a uživatelů pozemků po celou dobu provádění pozemkových úprav.

 

Foto_1.jpg

 

Foto_2.jpg