Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v k.ú. Čelčice – I. etapa

Dne 3. 5. 2018 proběhlo v Horní komoře Parlamentu České republiky – Senátu, vyhlášení výsledků již 11. ročníku soutěže Žít krajinou.

Pobočka Prostějov získala I. místo v kategorii „Tvorba a ochrana krajiny“ za projekt „Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v k.ú. Čelčice – I. etapa“ a za stejný projekt  „Cenu Státního pozemkového úřadu“ v kategorii „Tvorba a ochrana krajiny“.

Předkládaný projekt sestává z víceúčelové vodní nádrže, která je situována uvnitř lokálního biocentra LBC 7 a vše je doplněno polními cestami.

Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 byly realizovány v katastrálním území Čelčice. Celková délka zrealizovaných polních cest je 2,4 km v kategorii P 4/30. Povrch je z asfaltového betonu a travního porostu. Polní cesty zabezpečují zpřístupnění nově navržených pozemků jednotlivým vlastníkům a uživatelům pozemků, zlepšují průchodnost krajiny, zajišťují pohodlný přístup k samotnému biocentru a nádrži a jsou též hojně využívány veřejností.

Víceúčelová nádrž je umístěna na soutoku vodotečí Okenná a Trávnička jako průtočná. Celková plocha vodní nádrže je 4,60 ha, akumulační prostor je 63 500 m3, maximální hloubka 2,30 m. Součástí nádrže je i ostrov o ploše 0,5160 ha, který byl vytvořen z přebytečné zeminy. Na ostrově a v okolí vodní nádrže je provedena výsadba lokálního biocentra LBC 7. Celkem bylo vysazeno 453 stromů, 3732 ks keřů a 440 ks mokřadních bylin. Účelem nádrže je zadržení vody v krajině. Vodní nádrž s ostrůvkem, litorálním pásmem a okolním biocentrem se velmi brzy stala domovem mnoha druhů vodního ptactva a živočichů. Zadržená povrchová voda v samotné nádrži se výrazně podílí na zvýšení hladiny podzemních vod ve svém okolí a nelze opomenout i na její protipovodňovou funkci.

 

Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v k.ú.  Čelčice _3.jpg

 

Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v k.ú.  Čelčice.jpg

 

Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v k.ú.  Čelčice _2.jpg