Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jen v Olomouckém kraji bude SPÚ letos realizovat pozemkové úpravy za bezmála sto milionů korun

Praha, 15. února 2019 – Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Olomoucký kraj je připraven prostřednictvím svých pěti poboček v Přerově, Prostějově, Olomouci, Šumperku a Jeseníku realizovat v roce 2019 na desítku projektů financovaných z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Projekty za bezmála sto milionů korun přispějí ke zvýšení ekologické stability a pestrosti krajiny a pomohou k ochraně území před negativními klimatickými vlivy.

Všechny připravené projekty reagují na potřeby konkrétních lokalit. Při plánování a realizaci pozemkových úprav dbáme především na zlepšení životního prostředí, ochranu půdního fondu v podobě opatření proti větrné i vodní erozi a zvýšení ekologické rozmanitosti  a stability krajiny. V návaznosti na klimatické změny jsou pro nás v letošním roce prioritou vodohospodářská opatření, jako jsou například mokřady, tůně, rybníky nebo poldry, která umí účinně zadržet a akumulovat vodu v krajině,“ sdělil ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba.

Pobočka Šumperk například v nejbližších dnech zahájí výstavbu polní cesty s příkopem ve Zvoli u Zábřeha. Záchytný příkop zmenší a zkrátí odtokové plochy, aby nedocházelo ke vzniku rýhové eroze. K zadržení vody v krajině a odvedení případných přívalových vod budou po realizaci napomáhat dvě drátokamenné přehrážky a protierozní retenční nádrž. Chybět nebude ani výsadba nové zeleně. Plánované pozemkové úpravy ve Zvoli u Zábřeha za 19 milionů korun by měly být hotovy do konce listopadu letošního roku.

V Želechovicích se od dubna začne budovat polní cesta, díky které získají majitelé lepší přístupnost svých zemědělských pozemků. Ke zvýšení biologické diverzity území jsou součástí projektu za 15 milionů i lokální biocentrum a biokoridor. Biocentra umožňují trvalou existenci co možná nejpřirozenějšího ekosystému, který je blízký přírodě a pomáhá zachovat přirozené vlastnosti a funkce dané lokality. Práce na pozemkových úpravách v Želechovicích by měly být hotové také do konce listopadu letošního roku.

Prostějovská pobočka na podzim loňského roku dokončila VI. etapu rozsáhlých polyfunkčních pozemkových úprav ve Skřípově za více jak 33 milionů korun. Vznikl zde plnohodnotný soubor funkčních a vzájemně provázaných krajinných prvků, který tvoří kromě sítě nových zpevněných cest napojených na cyklotrasy v okolí i 3 vodní nádrže, 9 zemních tůní a 12 záchytných příčných překážek. Realizace společných zařízení probíhala ve Skřípově postupně od roku 2003 a jejich součástí byla i revitalizace toku a rozsáhlá výsadba zeleně na téměř 10 ha plochy. V letošním roce bude realizovat schválené rozsáhlé pozemkové úpravy v katastrálním území Čelechovice na Hané a Studenec za bezmála 33 milionů korun. Ekologickou, protierozní, protipovodňovou funkci a tolik potřebné zadržování vody v krajině zde nově podpoří suché poldry, výsadba lokálního biocentra a regionálního biokoridoru a další interakční prvky vodohospodářského charakteru.

Pobočka Přerov ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) začala realizovat v říjnu minulého roku dvě společná opatření v katastru Velká u Hranic. Po jejich dokončení se v lokalitě výrazně zvýší dostupnost pozemků i protierozní ochrana obce. Dále se sníží vodní eroze, zlepší se odtokové poměry a díky novým cestám se navíc odkloní zemědělská doprava mimo zastavěné území obce. Druhé opatření se týká především zeleně a výrazně zlepší biodiverzitu celého území. Bezmála 7 ha plochy se změní v zelené oázy pro zvěř i rostliny. Dva nové lokální biokoridory a lokální biocentrum kromě estetické funkce zajistí i protierozní a protipovodňovou ochranu.

"Musím poděkovat všem kolegům z krajských poboček, kteří se podílí na realizaci pozemkových úprav. Od žádosti k realizaci s klienty stráví i několik let. Výsledky však stojí za to. Jak se budeme k půdě a celkově k naší krajině chovat, se nám v budoucnu několikanásobně vrátí. Je v našem vlastním zájmu předat je příštím generacím v lepším stavu, než jsme ji získali my a napravit co nejvíce škod způsobených intenzifikací zemědělské výroby v minulosti,“ pochválil práci krajských poboček ředitel Vrba.