Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Vodní nádrže Habartice zaznamenaly úspěch v soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2024

Liberec, 15. května 2024 – Realizace Vodní nádrže Habartice, která vznikla díky liberecké pobočce Státního pozemkového úřadu (SPÚ) oslnila v letošním ročníku Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2024. Ocenění, které získala za 2. místo ve veřejném hlasování a nominaci do TOP 3 v kategorii Veřejné stavby a krajina, převzal ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Bohuslav Kabátek. Slavnostní vyhlášení se konalo 14. května v kulturním domě ve Cvikově.

Slavnostní předání ocenění Stavba roku Libereckého kraje 2024

„Vodní nádrže Habartice patří mezi vodohospodářské krajinné stavby, díky kterým pomáháme české krajině nejen bránit se dopadům sucha a přívalovým srážkám, ale vracíme jí i její rozmanitost. Ocenění ze stran veřejnosti poukazují na jejich důležitost i z praktického hlediska,“ uvedla Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu.

Slavnostního předávání ocenění se za SPÚ zúčastnil Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec, která stavbu přihlašovala, a starosta obce Habartice Stanislav Briestenský.

Slavnostní předání ocenění Stavba roku Libereckého kraje 2024 

Výstavba vodních nádrží v k.ú. Habartice u Frýdlantu

Investor: Státní pozemkový úřad, pobočka Liberec
Projektant: Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
Realizační firma: EUROVIA CS a.s.
Celkové náklady stavby: 10 470 263,00 Kč bez DPH
Datum kolaudace: 25.05.2023

Projekt "Malé vodní nádrže Habartice u Frýdlantu" účastnící se soutěže "Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2024" vyniká svou multifunkčností. Nachází se v k.ú. Habartice u Frýdlantu, těsně u státních hranic s Polskem. Komplexní pozemkové úpravy umožnily vznik dvou nádrží, přeměnou bývalého koupaliště na přírodní vodní nádrž a vznik nové nádrže. S odstraněním náletové zeleně, vytěžením sedimentů a úpravou břehů byl prostor kompletně přetvořen. Zajímavé je řešení napouštění koupaliště přehrazením v prostoru ukončovacího prahu vývaru horní nádrže, která se nachází na Račím potoce.

Nádrže zlepšují retenční schopnost krajiny, chrání obec před povodněmi a tvoří estetický prvek. Vytvářejí přirozené prostředí pro místní biodiverzitu a poskytují zajímavé místo pro odpočinek a rekreaci.

Více informací o projektu https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/vodni-nadrze-habarticich-u-frydlantu/

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o..

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2024 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiřího Ulvra. V 11. ročníku se ve 3 kategoriích utkalo celkem 26 projektů.
Více informací o všech přihlášených projektech získáte na tomto odkazu.

 

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad 

GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz