Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Soutěž Karla Hubáčka: Stavba roku Libereckého kraje 2023 – hlasujte pro Vodní nádrže Heřmanice

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Liberec přihlásila realizaci Vodní nádrže Heřmanice do Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2023. Aktuálně až do 14. 5. 2023 do 24:00 probíhá veřejné hlasování o Cenu veřejnosti. Pomozte nám vyšvihnout tuto realizaci sloužící k zadržení vody v krajině ve veřejném hlasování.

Hlasovat pro naši realizaci můžete přímo na stránkách soutěže – https://stavbaroku.lk/projekt/vodni-nadrze-hermanice.
A jak na to?
1) rozklikněte 
https://stavbaroku.lk/projekt/vodni-nadrze-hermanice
2) vpravo nahoře klikněte na HLASOVAT PRO TUTO STAVBU
3) hlasování podléhá dvojímu ověření: vyplníte email (hlasovat lze pouze jednou z jedné emailové adresy)
4) svůj hlas potvrdíte klikem na odkaz, který Vám přijde na Vámi uvedený email

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.. Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2023 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiří Ulvr.

Zároveň bude od dubna do poloviny května putovat panelová výstava se všemi přihlášenými realizacemi s QR kódem umožňujícím hlasování po obchodních domech a dalších veřejných místech (Fórum Liberec, Centrál Jablonec, vestibul KÚ LK apod.)

A nezapomeňte zapojit svou rodinu a známé či spolupracovníky.

Veškeré další podrobnosti týkající se soutěže a termíny výstav naleznete rovněž na jejich webu.

Děkujeme za spolupráci a podporu.

VN Heřmanice.jpg

Vodní nádrže VN1, VN2 a polní cesta HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov 

Projekt výstavby 2 vodních nádrží a přilehlé polní cesty v katastrálních územích Heřmanice u Frýdlantu a Kristiánov má polyfunkční charakter, který spojuje funkce zadržení vody v krajině, zajištění přístupu na pozemky a výsadbu doprovodné zeleně.

Realizované opatření je vyhledávanou turistickou lokalitou. Nádrže, zejména tu severní, využívají obyvatelé ke koupání, cesta slouží místním i turistům k procházkám a vyjížďkám na kole.

Nádrže velkou měrou přispívají k zadržování vody v krajině a zároveň slouží jako protipožární a protipovodňové opatření. Osvědčily se již během jejich stavby v srpnu 2020 a na začátku roku 2021, kdy při prudkých deštích zabránily nadměrnému zvýšení hladiny vody v Heřmanickém potoce a v Olešce. Realizací byla zajištěna ochrana intravilánu obce před povodňovými průtoky.
Předností tohoto oceněného opatření je především jeho polyfunkčnost. Realizací byl totiž vytvořen estetický krajinotvorný prvek, který navíc podporuje biodiverzitu prostřednictvím rozsáhlého litorálního pásma a výsadby v blízkosti nádrže i podél cesty. Výstavbou polní cesty došlo ke zpřístupnění lokality, přilehlých pozemků, k propojení obcí Heřmanice a Dětřichov a k minimalizaci pohybu zemědělské a lesní techniky v zastavěném území.
Realizací projektu byly naplněny priority realizací z plánu společných zařízení v rámci provedených pozemkových úprav.

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Liberec
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: EUROVIA CS, a.s.

Podívejte se na video: https://youtu.be/NS0RRd0NHII